Peter Zvon

Narodenie 9. 1. 1913 Chrudim (Česko)
Úmrtie 19. 10. 1942 Bratislava • Pseudonym

  Juraj Valach
 • Životopis autora

  Peter ZVON , obč. m. Vladimír Sýkora. Študoval na gymnáziu v Bratislave, r. 1932 maturoval v Zlatých Moravciach, právo študoval na Karlovej

  Peter ZVON, obč. m. Vladimír Sýkora. Študoval na gymnáziu v Bratislave, r. 1932 maturoval v Zlatých Moravciach, právo študoval na Karlovej univerzite v Prahe, dokončil na UK v Bratislave (1939). Od 1939 bankový úradník v Bratislave. Počas pražských štúdií sa zoznámil s divadlom, tu napísal aj svoju dramatickú prvotinu, ktorá sa nezachovala. Autor hry Tanec nad plačom (1943), komédie Vzdialená zem (1942), ktorá zostala v rukopisnej pozostalosti. Hru Tanec nad plačom použil hudobný skladateľ B. Urbanec ako podklad pre libreto svojej rovnomennej opery (1979). Svoje kriticke referáty uverejňoval v Eláne (1940 – 42), zameral sa najmä na hercov staršej generácie a ovplyvňoval nimi mladú generáciu. Vyšli knižne pod názvom Divadelné články a kritiky (1948).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Vzdialená zem (1942, komédia)
  • Tanec nad plačom (1979)

  Odborná literatúra

  • Divadelné články a kritiky (1948)

 

Obálka slniečka september 2013