• Životopis autora

  Peter SÝKORA v r. 1972 – 76 študoval na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave, 1976 – 81 na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1981 –

  Peter SÝKORA v r. 1972 – 76 študoval na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave, 1976 – 81 na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1981 – 89 pracovník Ústavu molekulárnej  a nukleárnej biológie UK v Bratislave, 1989 vedecký pracovník na Glasgow University, 1990 na University of Massachusetts, 1991 – 93 vysokoškolský pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1994 – 95 na Emory University v Atlante, od 1996 na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa problematike metafyziky, Aristotelovej filozofie, filozofickej a socialnej antropológie, filozofie, biológie, sociobiológie, evolučnej psychológie a bioetiky. Napísal publikácie z oblasti literatúry faktu Alchýmia života (1989), Boj s drakom (1992), Historické esencie a problém univerzálií (2006), Ontológia šera (2008) a i., publikuje v Kultúrnom živote, Literárnom týždenníku, Dotykoch a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Alchýmia života (1989)
  • Boj s drakom (1992)
  • Historické esencie a problém univerzálií (2006)
  • Ontológia šera (2008)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Peter Sýkora – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 159. ŠAH: Peter Sýkora – 50.
  ŠAH: Peter Sýkora – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 159.

  ŠAH: Peter Sýkora – 50. (Pripomímane si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 159.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013