• Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
 • Stručne o autorovi

  Peter ŠTILICHA po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Trebišove (1965) študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity
  Peter ŠTILICHA po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Trebišove (1965) študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1966 – 1967), potom slovenský jazyk a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1967 – 1973). Od r. 1971 bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr redaktorom vo vydavateľstve Smena (1976 – 1978), v denníku Smena (1978 – 1982) a od r. 1983 šéfredaktorom časopisu Zornička. V r. 1999 – 2003 bol diplomatom v Paríži, potom pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR. Od r. 2005 bol marketingovým riaditeľom Slovenskej filharmónie. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Po časopiseckých začiatkoch – verše a recenzie publikoval v literárnych časopisoch a denníkoch – knižne debutoval básnickou zbierkou
  Po časopiseckých začiatkoch – verše a recenzie publikoval v literárnych časopisoch a denníkoch – knižne debutoval básnickou zbierkou Prosenie s koňmi, v ktorej príznačnou, bohatou metaforikou vyjadril spojenie so svetom prírody. Po nástupe normalizácie pripravil spolu s V. Kondrótom a E. Holečkom knihu venovanú pamiatke M. Nešpora Pocta. Ideologickou angažovanosťou je poznačená aj nasledujúca zbierka reflexívnej lyriky Verše o zrení. V nej v duchu dobových konvencií rezonuje tematika druhej svetovej vojny a spoločenská problematika súčasnosti. Pre zbierku Večerný vietor je charakteristický senzualizmus, nadviazanie na domácu i svetovú avantgardnú poéziu a dobovo preferovaný optimizmus, ktorý rezonuje aj v zbierke Žijem. Umelecky zrelšie sú až zbierky Denné snyČierna skrinka, ktorých základ tvoria poetické obrázky z osobného života, reflexie o tvorbe a o prírode. Práve týmito zbierkami sa výraznejšie zaradil do kontextu modernej slovenskej poézie. Ako dramatik debutoval rozhlasovou hrou Mefistovals, tematicky zameranou na kritiku malomeštiactva. Osobitú dramatickú poetiku rozvinul v rozhlasových hrách Azyl, Intarzia, Návšteva Napoleon a pápež. Je tiež autorom knihy parodických rozprávok pre deti Udatný rytier Roland a poslední draci, muzikálu Leštiči kľučiek, libreta a textu k televíznemu baletu I. Dibáka Portrét na motívy rovnomennej Gogoľovej poviedky. Zostavil zborník Sonety ročných období (1977). Prekladá z klasickej francúzskej literatúry (A. de Vigny, P. Corneille, A. de Lamartine, V. Hugo).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Prosenie s koňmi (1971)
  • Pocta (1974, spoluautor)
  • Verše o zrení (1975)
  • Sonety ročných období (1977, zborník)
  • Večerný vietor (1978)
  • Žijem (1983)
  • Denné sny (1985)
  • Čierna skrinka (1988)

  Pre deti a mládež

  Rozhlasová tvorba

  • Mefistovals (1975)
  • Azyl (1979)
  • Intarzia (1985)
  • Návšteva (1986)
  • Napoleon a pápež (1989)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál , roč. 1, 2018, č. 2, s. 102. ŠAH: Peter
  ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 102.

  ŠAH: Peter Štilicha – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 158.

  ŠAH: Peter Štilicha – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 160.

  ŠAH: Peter Štilicha – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 158.

  POVCHANIČ, Štefan: Z nových prekladov slovenskej poézie do francúzštiny. II. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 114 – 125.

  KOCHOL, Viktor: Viktor Kochol číta Petra Štilichu. In: Romboid, roč. XIII., 1978, č. 9, s. 19 – 28.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013