• Pseudonym

  Peter Petiška
 • Stručne o autorovi

  Po absolvovaní gymnázia v Bratislave (1954) a po štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1954 – 1960) bol
  Po absolvovaní gymnázia v Bratislave (1954) a po štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1954 – 1960) bol odborným asistentom Ústavu experimentálnej medicíny SAV (1960 –1964), od r. 1964 pracoval v rôznych funkciách v zdravotníctve. Pôsobil v Slovenskom ochrannom zväze autorskom. Žil na dôchodku v Bratislave, kde aj 19. 7. 2012 zomrel.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Po časopiseckých začiatkoch – od začiatku 60. rokov 20. storočia prispieval rôznymi krátkymi útvarmi do humoristických časopisov – knižne

  Po časopiseckých začiatkoch – od začiatku 60. rokov 20. storočia prispieval rôznymi krátkymi útvarmi do humoristických časopisov – knižne debutoval zbierkou aforizmov a epigramov Malé, ale naše (1962), v ktorej reagoval na rozličné negatívne spoločenské javy, malomestské prežitky a morálne poklesky. V podobnom duchu, avšak kompozične premyslenejšie a invenčnejšie, napísal súbor krátkych satirických útvarov Úryvky zo životopisu (1964) s podtitulom Malý kabaret celkom ako živý, v ktorých si už počínal smelšie a umelecky úspešnejšie. V čase tzv. normalizácie patril ku kmeňovým autorom humoristicko-satirického časopisu Roháč, atakujúc negatíva spoločenského i súkromného života v rámci povolených medzí. Podobný charakter má aj jeho nasledujúca málo adresná a skôr „pozitívne kritická“ zbierkou bájok, epigramov a aforizmov Koncert pre hrebeň (1983), vydaná po takmer dvadsaťročnej pauze, ako aj satirické prózy Tak som si pomyslel... (1985) a bájky Zoo-logická záhrada (1988). Otvorenejšie si počínal v zbierkach epigramov vydaných v 90. rokoch 20. storočia Veď nespím, sused (1995) a Dole hlavou (2002), v ktorých opäť s nadhľadom hodnotí svet okolo seba, možňujúc „odsmiať“ si z duše každodennú zlosť. Je autorom a spoluautorom viacerých literárno-dramatických pásiem pre divadlo (Čakáte na niekoho?, My fair Jánošík), televíziu i rozhlas. S týmito médiami spolupracoval aj pri príprave rozličných zábavných programov. Napísal množstvo piesňových textov. Prekladal z nemčiny (E. Kishon, P. Lendvai).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  • Malé, ale naše (1962)
  • Úryvky zo životopisu (1964)
  • Koncert pre hrebeň (1983)
  • Tak som si pomyslel... (1985)
  • Zoo-logická záhrada (1988)
  • Veď nespím, sused (1995)
  • Dole hlavou (2002)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  VLNKA, Jaroslav: Hore hlavu. Peter Petiška: Dole hlavou. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 112 – 113.

 

Obálka slniečka september 2013