• Životopis autora

  V r. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, r. 1968 – 72 slovenčinu a nemčinu na Pedagogickej fakulte

  V r. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, r. 1968 – 72 slovenčinu a nemčinu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po štúdiách pôsobil r. 1972 – 73 ako učiteľ v Liptovských Sliačoch, v r. 1974 – 92 redaktor a vedúci redaktor vo Vydavateľstve Osveta, od r. 1992 je ako pracovník Matice slov. redaktorom a v súčasnosti šéfredaktorom Slov. národných novín v Martine. Autor zbierok Listovanie (1982), Apel (1983, spolu s L. Lajčiakom a P. Matisom), Deň (1989), Soľ v nás (1998), Necelé sonety o láske (2004), Rozhovor na ulici (2009), poviedkového súboru Pointa smrť (2007). Spolu s P. Vrlíkom vydali Povesti z Liptova (2008), Rozprávky spod slovanskej lipy (2013), Muránske príbehy a povesti (2015), Alicine psy (2018). Pripravil a zostavil viacero literárnych príručiek a zborníkov (Skúmať vlastné slová, 2000; Malý slovník slovenských spisovateľov, 2002; Profily, 2005). Pravidelne sa prezentuje ako kultúrny publicista a recenzent pôvodnej slov. literatúry.
   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

  Literárna veda

  Editorská činnosť

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Rút sa zhovára s básnikom. In: Literárny týždenník , roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra
  Autor neuved.: Rút sa zhovára s básnikom. In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra 4/2018, s. III.

  Autor neuved.: Krátka próza je v tvorbe Petra Mišáka... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. III.

  NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 127.


  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 101.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Poviedky s prekvapujúcimi pointami. Peter Mišák: Alicine psy. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 31. 1. 2018, č. 3 – 4, s. 12.

  ŠPAČEK, Jozef: Peter Mišák a Peter Vrlík / Murárske povesti a príbehy. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 110 – 111.

  ŠAH: Peter Mišák – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 159 – 160.

  VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

  BELÁK, Blažej: Peter Mišák: Stanice. (Recenzia). In: 
  Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 116 – 117.

  KOŠKOVÁ, Hana: Povesti pod jednou strechou (Peter Vrlík – Peter Mišák: Povesti z Liptova). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 14. 10. 2009, č. 21, s. 5.

  KOŠKOVÁ, Hana – MIŠÁK, Peter: Hľadanie a nachádzanie istoty (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 27. 5. 2009, č. 11, s. 12.

  BELÁK, Blažej: Vysoko nad obzor smrti. Peter Mišák: Pointa smrť (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 7. 5. 2008, č. 10, s. 5.

  MORAVČÍK, Štefan: Peter Mišák: NECELÉ SONETY O LÁSKE. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 123.

  ŠAH: Peter Mišák – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 159.

  ŠAH: Peter Mišák – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 158 – 159.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Paula Rusnaka za nezameniteľný posun lyrického hľadačstva a účinnú obhajobu hodnôt ľudskej senzuality (Budmerice 2000) (In: Literárne ceny
  Prémia Paula Rusnaka za nezameniteľný posun lyrického hľadačstva a účinnú obhajobu hodnôt ľudskej senzuality (Budmerice 2000)
  (In: Literárne ceny a prémie Paula Rusnaka. Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 155 – 156.)
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013