Peter Maťovčík

Narodenie 12. 9. 1965 Martin
Úmrtie 23. 4. 1998 Martin • Životopis autora

  Peter MAŤOVČÍK , otec → Augustín Maťovčík. R. 1980 – 84 absolvoval gymnaziálne štúdiá vo Vrútkach, po prechodnom

  Peter MAŤOVČÍK, otec → Augustín Maťovčík. R. 1980 – 84 absolvoval gymnaziálne štúdiá vo Vrútkach, po prechodnom zamestnaní v Matici slov. v Martine (1985 – 86) študoval r. 1986 – 91históriu a archívnictvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1991 – 92 pracoval ako archivár v SNM v Martine, 1992 – 95 bol interným ašpirantom v Historickom ústave SAV, napokon r. 1995 – 97 pôsobil ako opatrovateľ v Slov. katolíckej charite v Bratislave, kde bol spoluzakladateľom časopisu Proglas. Po prepuknutí ťažkej choroby žil v liečebnej starostlivosti v Martine. Popri odborných štúdiách, recenziách a publicistických príspevkoch vydal r. 1997 básnické zbierky Zastavenia a Len Tebe. Obidve zbieročky, doplnené esejistickými textami a denníkovými zápiskami, vyšli posmrtne v knižke Odkaz (1998).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Len Tebe (1997)
  • Zastavenia (1997)
  • Odkaz (1998)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  DRAGANOVÁ, Andrea: Maťovčík, Peter – ŠImková, Ľudmila – BAlková, Iveta: Agusutín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia.
  DRAGANOVÁ, Andrea: Maťovčík, Peter – ŠImková, Ľudmila – BAlková, Iveta: Agusutín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 6, s. 482 – 484.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013