Peter Hajduk

Narodenie 8. 8. 1929 Bratislava • Vlastné meno

  Oleg Logvinov
 • Pseudonym

  László Orosz
 • Životopis autora

  Obč. m. Oleg Logvinov. Pôvodným zamestnaním právnik, dôstojnik Čs. armády, teraz dôstojník vo vyslužbe, žije v Bratislave. Predstaviteľ

  Obč. m. Oleg Logvinov. Pôvodným zamestnaním právnik, dôstojnik Čs. armády, teraz dôstojník vo vyslužbe, žije v Bratislave. Predstaviteľ zväčša nenáročných dobrodružných próz s výraznou ideologickou angažovanosťou. Autor románu Kolotoč (1964), noviel Mustafa (1968) a Nie sme z rodu bohatierov (1973), trilógie Ostrov (1977), Ostrov v bouři (1980) a Úsvit nad ostrovom (1981), ktorá vyšla najprv po česky a až jej tretia časť – Úsvit nad ostrovom aj po slovensky (1985). Dlhodobo spolupracoval s vydavateľstvom Naše vojsko, ktoré vydavalo jeho tvorbu v českých prekladoch i po slovensky, tam vyšli aj prózy Hodina rozhodnutí (1985), Dozrávání (1988), Čakajte na kuriéra (1983), Akcia Edelstein (s J. Niňajom, 1985) a Krycie meno Regensburg (s J. Niňajom, 1987). Autor televíznych hier Operácia skok ďaleký (1973), Ostrov (1981), druhá bola predobrazom rovnomennej knihy, a Predsunutý (1985), spracovaný podľa novely Nie sme z rodu bohatierov. Intenzivne sa venoval prekladateľstvu. Zo slovenčiny do maďarčiny preložil zbierku politických článkov L. Novomeského, z češtiny do slovenčiny a do maďarčiny prekladal hlavne dobrodružnú literatúru (F. Běhounek, O. Chaloupka, V. Fiala, B. Novotný, M. Gruber), podobne z maďarčiny do slovenčiny (M. Zalka, L. Mesterházi, I. Benedek, L. Gyurkó, J. Rejtő, J. Matyassovszky). Niektoré jeho knihy vyšli po maďarsky a po nemecky.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Kolotoč (1964)
  • Mustafa (1968)
  • Nie sme z rodu bohatierov (1973)
  • Ostrov v bouři (1980, 2. časť trilógie)
  • Ostrov (1981, 1. časť trilógie)
  • Čakajte na kuriéra (1983)
  • Akcia Edelstein (1985, s J. Niňajom)
  • Hodina rozhodnutí (1985)
  • Úsvit nad ostrovom (1985, 3. časť trilógie)
  • Krycie meno Regensburg (1987, s J. Niňajom)
  • Dozrávání (1988)

  Dráma

  • Operácia skok ďaleký (1973, televízna hra)
  • Ostrov (1981, televízna hra)
  • Predsunutý (1985, televízna hra, podľa novely Nie sme z rodu bohatierov)

 

Obálka slniečka september 2013