Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Peter Glocko sa narodil 2. júna 1946 v Muráni, vyrastal v Partizánskom. Absolvoval Strednú priemyselnú školu chemickú v Bratislave. Po
  Peter Glocko sa narodil 2. júna 1946 v Muráni, vyrastal v Partizánskom. Absolvoval Strednú priemyselnú školu chemickú v Bratislave. Po maturite pracoval ako chemik, od roku 1966 ako redaktor vlastivednej literatúry a pôvodnej slovenskej prózy v Mladých letách, neskôr vo vydavateľstvách Osveta a Smena a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

  Literatúra faktu

  Literárna veda

  Scenáristika

  • O klobúku, čo nechcel čarovať (1969)
  • Smutný lord (1969)
  • Milionár (1974)
  • Pieseň o Muráni (1974)
  • Ako kominárik svetom putoval (1975)
  • Putovanie do San Jaga (1975)
  • Hĺbka ostrosti (1979)
  • Rosný bod (1979)
  • Veľký Mogul (1979)
  • Plavčík a Vratko (1981)
  • Popolvár najväčší na svete (1982)
  • Vodník Rybka a figliar Šupka (1985)
  • Ružová Anička (1992)
  • Chudobných rodičov syn (1993)
  • O Jankovi zlatom kľučiarovi (1994)
 • Charakteristika tvorby

  Glockova prozaická tvorba zahŕňa dva základné tvorivé okruhy: modernú autorskú rozprávku a historické a psychologické

  Glockova prozaická tvorba zahŕňa dva základné tvorivé okruhy: modernú autorskú rozprávku a historické a psychologické romány pre mládež. V rozprávkovej tvorbe vychádzal z ľudových povestí, ktoré prostredníctvom pútavého sujetu, psychologicky prekreslenými postavami a citlivou prácou s dialektickou vrstvou jazyka pretvoril do podoby modernej rozprávky. Súčasne s tvorivou adaptáciou ľudovej rozprávky rozvíjal Glocko aj svoju tvorbu v žánri psychologického a dobrodružného románu. Najmä jeho dobrodružno-historické romány Ruža pre Jula VernaTomáš a lúpežní rytieri, tvorivo a úspešne využívajúce aj prvky žánru sci-fi, majú rovnocenné miesto v kontexte európskeho románu pre mládež. Okrem schopnosti upútať a vzrušiť mladého čitateľa ich charakterizuje nasýtenosť historickými faktami a ich obdivuhodná kombinácia s príbehovou fikciou, zmysluplná paralela, ktorú autor vedie medzi časovo vzdialenými epochami a umožňuje mladému čitateľovi aktívne prežívanie príbehu. Dôsledným budovaním príbehov z aspektu jeho vnímania očami detského čitateľa nadväzuje Glocko vo svojej tvorbe na najlepšie tradície slovenskej detskej literatúry.

  Anton Baláž

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Vodníkova kmotra (1987 po česky) Ako kominárik svetom putoval (1975 po slovinsky) Zlatovlasý rytier alebo Kráľovič Neviemnič (po česky)

  Vodníkova kmotra (1987 po česky)

  Ako kominárik svetom putoval (1975 po slovinsky)

  Zlatovlasý rytier alebo Kráľovič Neviemnič (po česky)

  Desať slovenských rozprávok (spolu s Máriou Ďuríčkovou, 2000 po francúzsky)

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - preklad

  Jaroslav Foglar: Záhada hlavolamu (1970, z češtiny)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  REVAJOVÁ, Toňa: Knižky na javisku (Žiilnské Dni detskej knihy 2018). In: BIBIANA , roč. XXV, 2018, č. 3, s. 18 – 20. KOŠKOVÁ,

  REVAJOVÁ, Toňa: Knižky na javisku (Žiilnské Dni detskej knihy 2018). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 18 – 20.

  KOŠKOVÁ, Hana: Čarovanie s príbehmi, rozprávkami a figliarstvom (Peter Glocko: Čarovala Anička, šalamúnska hlavička). Recenzia. In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 12.

  ŠAH: Peter Glocko – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 158 – 159.

  KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Chcem prebudiť Slovákov z historického bezvedomia (rozhovor so spisovateľom Petrom Glockom). In: Slovenské pohľady, roč. IV.+127, č. 4 (2011), s. 40-45.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIX.

  KENDA, Milan: Sedemnásť príbehov pána Rozprávkara (Peter Glocko: Rozprávky z čarovnej záhrady). In: Knižná revue, roč. XIX, 13. 5. 2009, č. 10, s. 5.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  PROKEŠOVÁ, Vierae: S veľkou dávkou empatie (Peter Glocko: Tri lásky Terézie Vansovej). In: Knižná revue, roč. XVIII, 23. 4. 2008, č. 9, s. 5.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Životný príbeh Pavla E. Dobšinského (Peter Glocko: Rozprávkar a Rozprávnica). In. Knižná revue, roč. XVI, 11. 10. 2006, č. 21, s. 5.

  PROKEŠOVÁ, Viera: Peter Glocko: Kliatba čierneho anjela alebo Diablov testament (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 1.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

  KLIMKOVÁ, T.: Peter Glocko (Personálna bibliografia). Košice 2006.

  -báb- – GLOCKO, Peter: Hľadanie zmyslu spisovateľského údelu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 8.

  MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

  FERKO, Miloš: Spletitá cestička za krásou (Peter Glocko: O múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke). In: Knižná revue, roč. XI, 2. 5. 2001, č. 9,  s. 5.

  ŠAH: Peter Glocko. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 156.

  BODACZ, Bohuš: Ruža prežila Verna (Rozhovor so spisovateľom Petrom Glockom). In: Knižná revue, roč. X, 1. 3. 2000, č. 5, s. 12.

  HOLKA, Peter – GLOCKO, Peter: Ani deň bez dychu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 1. 1996, č. 1, s. 16.

  BAGIN, A.: Hľadanie hodnôt. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986, s. 239 – 244.

  Kritici diskutujú o Petrovi Glockovi. In: Romboid, 19, 1984, č. 3.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Kniha Ja sa prázdnin nebojím je napísaná civilne, hovorovo, to znamená aj so stopovými prvkami slangových slov a zvratov najmä tam, kde

  Kniha Ja sa prázdnin nebojím je napísaná civilne, hovorovo, to znamená aj so stopovými prvkami slangových slov a zvratov najmä tam, kde ony charakterizujú nielen iba jazykové zvláštnosti tejto skupiny mládeže, ale najmä jej spôsob myslenia a i jej spôsob reagovania na svet dospelých. Charakteristické je aj úsilie autora dostať do rozprávania čo najviac poznávania – od archeológie až po ekológiu.

  Július Noge

  Glockova Ruža pre Jula Verna zaručuje pravý čitateľský zážitok nielen prostredníctvom výnimočného deja (prenasledovanie Paracelsa a Verna, odhaľovanie tajomstva), ale aj spoznávaním reálií života Slovenska v stredoveku a v druhej polovici 19. storočia. Paracelsom spálená a oživená a Vernom nájdená čarovná ruža je symbolom ich spoločnej túžby po spravodlivosti. Glockov román je čitateľsky zaujímavou výpravou do minulosti.

  Ondrej Laurinc

  Zdá sa, že Peter Glocko sa ako autor detskej literatúry vykryštalizoval a našiel svoju tvár, ohraničenú sféru svojho pôsobenia. Možno práve opora, akú si sám našiel v reáliách, a navyše v realisticky zachytenej podobe jazyka, no najmä pevný zámer, detskej literatúre vždy prospešný, prospel aj Glockovi ako autorovi.

  Anna Blahová

  Skúsený autor literatúry pre deti a mládež Peter Glocko tentoraz zaujme detského čitateľa v sedemnástich rozprávkových kapitolách knihy Rozprávky z čarovnej záhrady. Majú spoločných hrdinov, putujúcich časom jedného školského roka. Autor privádza tieto žiacke postavičky do svojich príbehov ako vzory pre detských čitateľov a treba ho pochváliť za to, že tak robí šikovne, nenásilne, nenápadne, ale nápadito. Sila jeho série rozprávok nie je teda v krkolomných dejoch, ale v poetických pohľadoch, vo výstižnej psychológii knižných hrdinov, v závideniahodnej bohatosti jazyka a priliehavosti metafor.

  Milan Kenda

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Vydavateľská cena Mladých liet za román Ruža pre Jula Verna (1986) Prémia v rámci XII. Európskej ceny za literatúru pre deti Pier Paolo

  Vydavateľská cena Mladých liet za román Ruža pre Jula Verna (1986)

  Prémia v rámci XII. Európskej ceny za literatúru pre deti Pier Paolo Vergeno (Padova 1989) za knihu Ja sa prázdnin nebojím

  Zápis na Honour list IBBY 1990 (USA) za knihu Ja sa prázdnin nebojím

  Trojruža 1995, cena Slovenskej sekcie IBBY za celoživotnú tvorbu pre deti a mládež

  Pocta Pavla Dobšinského (1996)

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013