• Životopis autora

  V r. 1975 – 79 študoval na gymnáziu vo Vrútkach, r. 1979 – 84 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od r. 1984 pôsobí v

  V r. 1975 – 79 študoval na gymnáziu vo Vrútkach, r. 1979 – 84 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od r. 1984 pôsobí v Matici slov. v Martine, od r. 1987 vedecký pracovník jej Biografického ústavu, od r. 2000 SNK, súčasne od r. 2002 prednáša biografistiku a slov. literatúru na Katedre kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity. Venuje sa kultúrnej a literárnej histórii najmä z biografického aspektu. Spoločne s B. Truhlářom pripravili dokumentárnu knihu Peter Jilemnický (1989), autor monografie Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského (1998), portréty účastníkov spracoval v publikácii Tatrínska sednica čachtická 1847 (2007), štúdie o slov. spisovateľoch publikoval v zborníkoch a časopisecky (Biografické štúdie, Knižnica, Literárny archív, Literárnomúzejný letopis, Slov. pohľady), zostavil zborník Stanislav Mečiar (1996). Ako lexikograf je autorom početných hesiel o slov. spisovateľoch v Slovenskom biografickom slovníku 3 – 6 (1987 – 94), Reprezentačnom biografickom lexikóne Slovenska (1999), Biografickom lexikóne Slovenska 1 – 3 (2002 – 07), Lexikóne osobností mesta Martin (2006); s A. Maťovčíkom vydal teoretickú príručku Biografistika (2005). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  • Slovenský biografický slovník 3 – 6 (1987, – 94)
  • Peter Jilemnický (1989, spolu s B. Truhlářom)
  • Reprezentačný biografický lexikón Slovenska (1999)
  • Biografický lexikón Slovenska 1 – 3 (2002, – 07)
  • Biografistika (2005, 1.vydanie, spolu s A. Maťovčíkom)
  • Tatrínska sednica čachtická 1847 (2007)

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KUZMÍKOVÁ, Jana: Štúr a Hurban – romantici v protikladoch? (Pavol Parenička: Štúr a Hurban, myšlienka a čin). Recenzia. In:
  KUZMÍKOVÁ, Jana: Štúr a Hurban – romantici v protikladoch? (Pavol Parenička: Štúr a Hurban, myšlienka a čin). Recenzia. In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 84 – 87.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI.

  ČÚZY, Ladislav: Biografia takmer zabudnutej osobnosti. Pavol Parenička: Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 283 – 285.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena J. M. Hurbana za biografickú tvorbu v oblasti literatúry 1998 – 1999: PhDr. Augustín MAŤOVČÍK, DrSc., Paedr. Pavol PARENIČKA, CSc., Mgr. Margita
  Cena J. M. Hurbana za biografickú tvorbu v oblasti literatúry 1998 – 1999:
  PhDr. Augustín MAŤOVČÍK, DrSc., Paedr. Pavol PARENIČKA, CSc., Mgr. Margita ĎUROVČÍKOVÁ, Mgr. Zdenko ĎURIŠKA: Reprezentačný biografický lexikón Slovenska
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013