Pavol Hrtus Jurina

Narodenie 1. 10. 1919 Klokočov
Úmrtie 31. 12. 1994 Melbourne (Austrália) • Pseudonym

  Paľo Jarin, Velus, Velusina, Barin Pavol, Pavol od Jurinov
 • Životopis autora

  Maturoval na reálnom gymnáziu v Nitre (1939), r. 1939 – 44 študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Do r. 1948 úradník, potom

  Maturoval na reálnom gymnáziu v Nitre (1939), r. 1939 – 44 študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Do r. 1948 úradník, potom vedúci vydavateľského oddelenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave. V máji 1948 emigroval, pôsobil v Nemecku (Schwabach, Amberg), od januára 1949 v Austrálii, 1949 – 51 pracoval ako robotník Juhoaustrálskych železníc v Tailem Bend, 1951 – 63 úradnik Olympic Cables, zamestnanec firmy Vickers Ruwolt, 1963 – 85 prof. latinčiny a humanitných predmetov na katolíckych gymnáziách v Melbourne, od 1985 žil na dôchodku. Po básnických začiatkoch sa venoval prozaickej tvorbe, ešte na Slovensku vydal knihu noviel Preťaté ohnivá (1943) a román Kameň na kameni (1947). Detailnú znalosť rodného kysuckého prostredia a rozprávačský talent uplatnil i v ďalších prózach vydaných v exile: Dávno a potom (1969), Daň z krvi (1972), My vrchári (1979), Návrat na výšiny (1991) a i. Pre celu jeho tvorbu je priznačne vrstvenie a prelinanie vrcharskych lyrickych nalad, tlmenych racionalizmom konkretnej životnej skusenosti. Prekladal z angličtiny a taliančiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11, 12, 14, 16.
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11, 12, 14, 16.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013