Pavol Bujtár

Narodenie 10. 11. 1936 Nadlak (Rumunsko) • Životopis autora

  Pavol Bujtár absolvoval pedagogickú školu v Nadlaku, diaľkovo študoval slovenčinu na univerzite v Bukurešti (ukončil r. 1962). Od r. 1954 pôsobil ako

  Pavol Bujtár absolvoval pedagogickú školu v Nadlaku, diaľkovo študoval slovenčinu na univerzite v Bukurešti (ukončil r. 1962). Od r. 1954 pôsobil ako učiteľ slovenčiny v Nadlaku, kde od r. 2000 žije na dôchodku. Vo svojich krátkych prózach zachytava rozličné výjavy zo života slov. roľníkov na Dolnej zemi (Marcový dážď, 1985 a i.). Román Agáta (1981) je prvým slov. románom napísaným v Rumunsku. Z pohľadu osudov tamojšej slov. menšiny skúma súvzťažnosti medzi históriou a súčasnosťou a zároveň sleduje vznik i vyvoj slov. inteligencie v Rumunsku. Výber z próz vydal pod názvom Lámačky (2002). Autor kníh určených deťom Lesní muzikanti (1976), Vtáčí kráľ (1979) a i. Niekoľko jeho próz bolo preložených do rumunčiny. Autor učebníc pre slov. školy v Rumunsku.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Agáta (1981)
  • Marcový dážď (1985)
  • Lámačky (2002, výber)

  Pre deti a mládež

  • Lesní muzikanti (1976)
  • Vtáčí kráľ (1979)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pavol Bujtár – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 156. ŠENKÁR, Patrik: Súčasná
  ŠAH: Pavol Bujtár – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 156.

  ŠENKÁR, Patrik: Súčasná literárna tvorba Slovákov v Rumunsku. O autoroch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 94 – 144.

  BARTALSKÁ, Ľubica: KULÍK, Ondrej. (Jubileá slovenských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 158 – 159.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013