Pavel Tomko

Narodenie 26. 8. 1901 Štrba
Úmrtie 29. 10. 1972 Liptovský Mikuláš • Pseudonym

  Pavlanský, Slavomil Tichý
 • Životopis autora

  Pavel TOMKO v r. 1920 – 24 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, 1925 maturoval na gymnáziu v Levoči, teológiu študoval na Ev. teologickej vysokej škole, slovanské jazyky

  Pavel TOMKO v r. 1920 – 24 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, 1925 maturoval na gymnáziu v Levoči, teológiu študoval na Ev. teologickej vysokej škole, slovanské jazyky a psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1928 – 29 ev. kaplán v Liptovskom Mikuláši, 1929 – 54 farár vo Východnej, 1954 – 68 vo Švábovciach. Ako vysokoškolák s E. B. Lukáčom založil Kuzmányho kruh ev. akademikov, 1941 – 48 predseda Slov. ev. mládeže, 1932 – 36, 1943 – 44 redaktor Ev. mládeže, 1936 – 45 redaktor Ev. posla spod Tatier, 1947 – 48 Prílohy Cirkevných listov pre kňazov. Publicista, autor nábožensky ladenej poézie, jeho duchovné piesne sú zaradené do Prídavku nových piesní duchovných k Zpěvníku evanjelickému a do Evanjelického spevníka (1991). Výber z jeho poézie vyšiel pod názvom Rodné hrudy (1991). V rkp. ostala jeho práca Nábožensko-filozofický svetonázor Hviezdoslava Autobiografia.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Rodné hrudy (1991, výber)

  Literatúra faktu

  • Autobiografia (v rukopise)

  Odborná literatúra

  • Nábožensko-filozofický svetonázor Hviezdoslava (v rkp.)

  Iné

  • Evanjelický spevník (duchovné piesne; spoluautor)
  • Prídavok nových piesní duchovných k Zpěvníku evanjelickému (1991, duchovné piesne)

 

Obálka slniečka september 2013