Pavel Mučaji

Narodenie 11. 10. 1929 Báčsky Petrovec (Srbsko)
Úmrtie 12. 10. 2014 • Životopis autora

  Brat → Juraj Mučaji. R. 1940 – 49 študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1950 – 55 na filozofickej fakulte univerzity v Belehrade. Pôsobil ako

  Brat → Juraj Mučaji. R. 1940 – 49 študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1950 – 55 na filozofickej fakulte univerzity v Belehrade. Pôsobil ako redaktor juhoslovanského rozhlasu, stredoškolský prof. a riaditeľ slov. gymnázia v Báčskom Petrovci, kde žije na dôchodku. Jeho básnický debut Bojujúce srdce (1952) bol prvou povojnovou knihou slov. básnika vo Vojvodine. Autor zbierok Slnečné prístrešie (1966), Moja Itaka (1975), Trvanie básnika (1985); výberu Vzdušnou čiarou (1989), Belasé sonety (1990); kníh veršov pre deti Svieť slniečko veselo (1961), Na vŕbovej píšťalke (1970), Môj malý svet (1979) a i.; básnických rozprávok Pavúčik hrdina (1958), Mušky z gumipušky (1973), Povrázok (1991) a i.; detskej prózy Máme bystrého chlapca (1971); knihy lyrických básní Večer trojkráľový (2004), zbierky veršíkov pre deti Keby som bol vtáčkom (2004) a publikácie o detskej literatúre Podľa duše dieťaťa (2005). Prekladal z chorvátčiny, macedónčiny, slovinčiny a srbčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Bojujúce srdce (1952)
  • Slnečné prístrešie (1966)
  • Moja Itaka (1975)
  • Trvanie básnika (1985)
  • Vzdušnou čiarou (1989, výber)
  • Belasé sonety (1990)
  • Večer trojkráľový (2004)

  Pre deti a mládež

  • Pavúčik hrdina (1958)
  • Svieť slniečko veselo (1961)
  • Na vŕbovej píšťalke (1970)
  • Máme bystrého chlapca (1971)
  • Mušky z gumipušky (1973)
  • Môj malý svet (1979)
  • Povrázok (1991)
  • Keby som bol vtáčkom (2004)

  Literárna veda

  • Podľa duše dieťaťa (2005)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BABIAK, Michal: Mučajiho poézia medzi pólmi. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 256 – 265. ČÍŽIKOVÁ,
  BABIAK, Michal: Mučajiho poézia medzi pólmi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 256 – 265.

  ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slvoenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 250 – 256.

  BOLDOCKÝ, Samuel: Za Pavlom Mučajim. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 141 –  143.

  VLNKA, Jaroslav: Ssedem viet o siedmich knihách. Pavel Mučaji / Nedeľa. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 121.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013