Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Narodil sa 14. júna 1941 v Banskej Bystrici v krajčírskej rodine. V rokoch 1959 – 1964 absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej
  Narodil sa 14. júna 1941 v Banskej Bystrici v krajčírskej rodine. V rokoch 1959 – 1964 absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Pracoval ako inžinier, potom bol v rokoch 1968 – 1971 redaktorom časopisu Matičné čítanie, odkiaľ ho po okupácii Československa prepustili. Bol vylúčený zo Zväzu spisovateľov a tým aj z oficiálneho kultúrneho života a nesmel publikovať prakticky až do pádu komunizmu r. 1989. V tomto období pracoval ako údržbár tenisových kurtov, skladník a energetik. Pracoval v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici ako redaktor literárnej redakcie. Zomrel 15. augusta 2008 v Banskej Bystrici.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dokumenty o výhľadoch (1966)
  • Okultizmus (1968)
  • Chliev a hry (1990)
  • Pereat (1991)
  • Párenie samotárov. Rendez vous 69 (1993)
  • Chlieb a kry (1996)
  • Oči kuričove (1996)
  • Hore pupkom, pupkom sveta (1998)
  • Bystrica v… tom (2000)

  Esej

  • Lunetárium (2001)

  Literatúra faktu

  Literárna veda

  Rozhlasová tvorba

  • Nedobytný hrad (1973, rozprávková hra)
 • Charakteristika tvorby

  Pavel Hrúz patrí medzi najpozoruhodnejšie zjavy slovenskej prózy posledných desaťročí. Už jeho debut prekvapil odpatetizovaným výrazom,

  Pavel Hrúz patrí medzi najpozoruhodnejšie zjavy slovenskej prózy posledných desaťročí. Už jeho debut prekvapil odpatetizovaným výrazom, záujmom o spoločenskú vrstvu na periférii spoločnosti a maximálne koncentrovanou výpoveďou. Aj keď Hrúz takmer dvadsať rokov nesmel publikovať, tieto vlastnosti jeho prózy zásluhou pribúdajúcich autobiografických prvkov dozreli na literárny perfekcionizmus, aký nemá v slovenskej literatúre obdobu. Britký humor, úderné dialógy, tvarová zovretosť, štylistická a výrazová mnohovrstevnosť a významová mnohoznačnosť postihujú hlboké spodné prúdy v človeku a spoločnosti, odmietajúc mýty, ideológie a falošné ideály. Ľudia z Hrúzových poviedok a noviel vytvárajú bizarný, činorodý, neintelektuálny svet, v motivácii ich skutkov nepochybne pôsobí akýsi sebazáchovný či sebapresadzujúci princíp, ktorý im nebráni byť sebeckými, bezohľadnými a koristníckymi, ale aj bytostná túžba zachovať sa a nepodľahnúť konvenciám. Týmito vlastnosťami sa bizarné figúrky stroskotancov Hrúzových próz konfrontujú so strnulou spoločnosťou a dávajú jej vlastne lekcie z morálky, cti a živej autenticity. Hrúzovo magické rozprávačstvo postihuje rovnako najhlbšie vrstvy ľudskej psychiky ako aj globálnu spoločenskú atmosféru prostredníctvom náznakových príbehov odohrávajúcich sa v rozličných časových a štylistických vrstvách. Hrúzova próza sa takto stáva moderným vyjadrením deideologizovaného sveta a existenciálnych problémov civilizácie na konci racionalistického dvadsiateho storočia. A práve s vročením 2000 pridal Hrúz k svojmu beletristickému dielu knihu Bystrica v... tom, ktorá je literárnou montážou o jeho rodnom meste, o príhodách a zážitkoch jeho obyvateľov aj návštevníkov.

  Alexander Halvoník

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M.
  Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M. Ďuríčková, B. Bobáková, P. Hrúz, H. Ponická, Š. Moravčík). In: Vertigo, 4, 2015, s. 38 – 42.

  KOPČOVÁ, Jana: Knižný portrét Pavla Hrúza. Pavel Hrúz: Okultizmus a iné prózy (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 5.

  HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: RAK, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

  ORIEŠEK, Patrik: Stále nezbadaná výnimočnosť... (Pavel Hrúz: Okultizmus). In: Knižná revue, roč. XV, 11. 5. 2005, č. 10, s. 5.

  HALVONÍK, Alexander: Pavel Hrúz: Lunetárium (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 157 – 158.

  HALVONÍK, Alexander: Pavel Hrúz: Bystrica v... tom (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 155 – 157.

  HALVONÍK, Alexander: Pavel Hrúz: Hore pupkom, pupkom sveta (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 154 – 155.

  NAHÁLKA, Peter: "Poetika" edície. Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (... a dielo), René Bílik: Ľubomír Feldek, Tomáš Horváth: Dušan Mitana. (Recenzie). In: RAK, roč. VII., 2002, č. 1, s. 44 – 46.

  BEŇO, Ján: Epik ako vedátor. Pavel Hrúz: Lunetárium. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 108 – 110.

  HALVONÍK, Alexander: Knižnica plná smiechu (Pavel Hrúz: Lunetárium). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 2. 2002, č. 4, s. 5.

  DAROVEC, Peter: Barborík, Vladimír: Pavel Hrúz. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 366 – 368.

  MATEJOV, Radoslav: Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (Palce na puzle doby). In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 3.

  BARBORÍK, Vladimír: Pavel Hrúz (2001)

  HALVONÍK, Alexander: Pavel Hrúz: Bystrica v ... tom. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 10. 1. 2001, č. 1.

  ŠAH: Pavel Hrúz. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 157.

  BARBORÍK, Vladimír: Pereat: Postava, príbeh, osud. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3  – 4, s. 168 – 177.

  HALVONÍK, Alexander: Pavel Hrúz: Hore pupkom, pupkom sveta. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. IX, 20. 1. 1999, č. 2, s. 1.

  PROKEŠOVÁ, Viera – HRÚZ, Pavol: Pavol Hrúz: Hore pupkom pupkom sveta (Rozhovor + ukážka z tvorby). In: Knižná revue, roč. VIII, 11. 11. 1998, č. 23, s. 4.

  TIMURA, Viktor: Zvrátená realita (Pavel Hrúz: Chlieb a kry). In: Knižná revue, roč. VI, 18. 12. 1996, č. 25 – 26, s. 5.

  HALVONÍK, Alexander: Môj tip – Pavel Hrúz: Oči kuričove. In: Knižná revue, roč. VI, 20. 11. 1996, č. 23, s. 1.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  I keď žoviálne, sú to predsa len decentné prózy. Hrúzova ambícia dokumentovať dobu prózou, prozaickými postupmi, ambícia, ktorej

  I keď žoviálne, sú to predsa len decentné prózy. Hrúzova ambícia dokumentovať dobu prózou, prozaickými postupmi, ambícia, ktorej dal výraz už titulom svojho debutu, dosiahla úspech, ktorý nemožno poprieť.

  Milan Šútovec

  Hrúzovo pêle-mêle obsahuje také množstvo nadškrtnutých problémov, že o každom z nich by sa dala napísať obsiahla štúdia; autor to isto nemieni urobiť ani v budúcnosti, veď sa nevenuje literatúre faktu, čo je asi najvhodnejší žáner, v akom by sa jeho postrehy mohli realizovať.

  Jozef Bžoch   

  Hrúzov deziluzívny pohľad je však práve tým, čo nám nemôžu poskytnúť iné (mas)médiá: registruje a signalizuje veci, ktoré spoločnosť berie na vedomie len veľmi neochotne, lenivo.

  Valér Mikula  

  Hrúzove prózy teda nie sú prechádzkou po ružovej záhrade či jasajúcou oslavou života, no aj cez svoj sekavý a nemilosrdný humor sú expozitúrou potreby statočnej práce a mravnosti, veď pri všetkej názorovej a hodnotovej tvrdosti takmer so slzami v očiach hľadajú ľudskosť; a hoci jej nachádzajú málo, aspoň na ňu dovidia.

  Alexander Halvoník

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Z gruntu srdca si myslím, že chudák spisovateľ (hoci už medzičasom grafoman) by sa nemal vzdať svojho daru zápornej entropie. Vzdať by sa mal akurát tak
  Z gruntu srdca si myslím, že chudák spisovateľ (hoci už medzičasom grafoman) by sa nemal vzdať svojho daru zápornej entropie. Vzdať by sa mal akurát tak vševedúcnosti a poúčania, mal by maskovať všetky fikcie a dávať čitateľovi čoraz väčšie šance na spolutvorbu. (A hlboko schovať nástojčivý pocit, že nadväzuje dialóg s nemou tvárou)... Beletristi si väčšinou berú na paškál priemerného človeka. A je to zvyčajne redaktor, architekt. Zvyčajne rozvedený, má problém s manželským trojuholníkom. O tom je 90% literatúry. No a mne ide o tých 10 percent, o tých iných ľudí, o nepriemerných. O ktorých si myslíme, že sú úplne iní, že sú asociálni. Oni žijú tou esenciou, čo je v každom z nás, ibaže my nechceme klesnúť tak hlboko. Ale sme ešte väčšie beštie ako oni. A o tom nechceme vedieť a nechceme o tom ani písať. Ak má komunikácia naplniť svoju definíciu, tak by, samozrejme, mala niečo odovzdať. Odovzdáva informáciu. Čiže ja ako dobrá anténa vysielam. Netuším, kto ma ako vysielač prijíma. Ale je dosť veľká pravdepodobnosť, že niekto chtiac-nechtiac niečo zachytí.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Tatra banky (1998)

  Cena Dominika Tatarku za knihu Hore pupkom, pupkom sveta (1998)

 

Obálka slniečka september 2013