Pavel Horváth

Narodenie 10. 10. 1926 Šišov
Úmrtie 5. 8. 1999 Bratislava • Životopis autora

  R. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Nitre, 1946 – 50 históriu, slovenčinu a slavistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde od r. 1950 bol pracovníkom Historického

  R. 1938 – 46 študoval na gymnáziu v Nitre, 1946 – 50 históriu, slovenčinu a slavistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde od r. 1950 bol pracovníkom Historického ústavu SAVU, resp. SAV. Ako historik a popularizátor národnej histórie sa sprvu predovšetkým zaoberal hospodárskymi a sociálnymi dejinami Slovenska v období neskorého feudalizmu, čo dokumentujú napr. jeho vedecké i populárno-náučne práce Turci na Slovensku (s V. Kopčanom, 1971), Rabovali Turci… (1972), Ekloga – Ján Baltazár Magin (1981), Roľnícke povstanie 1831 (1984), autorsky prispel do základných čs. historiografických a akademických syntéz. Osobitnú pozornosť venoval biografistike a genealógii, v oblasti ktorej sa predstavil monografiami a štúdiami Trenčín a rodina Štúrovcov (1983), Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov (1988), Novšie poznatky o počiatkoch a osudoch rodiny Bernolákovcov (1992), Anton Bernolák (1998), ako autor hesiel, lektor a recenzent výrazne zasiahol do tvorby najväčšich slov. encyklopedických diel – Encyklopédie Slovenska a Slovenskeho biografickeho slovnika. Zostavil Bibliografiu oravského písomníctva do roku 1970 (1970) a súpis Slovenská historiografia v období pred národným obrodením (1983).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Turci na Slovensku (1971, s V. Kopčanom)
  • Rabovali Turci… (1972)
  • Ekloga – Ján Baltazár Magin (1981)
  • Roľnícke povstanie 1831 (1984)

  Odborná literatúra

  • Trenčín a rodina Štúrovcov (1983)
  • Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov (1988)
  • Novšie poznatky o počiatkoch a osudoch rodiny Bernolákovcov (1992)
  • Anton Bernolák (1998)

  Editorská činnosť

  • Bibliografia oravského písomníctva do roku 1970 (1970)
  • Slovenská historiografia v období pred národným obrodením (1983)

 

Obálka slniečka september 2013