Paľo Gejdoš

Narodenie 13. 8. 1924 Iľanovo (dnes Liptovský Mikuláš)
Úmrtie 7. 3. 1998 Bratislava • Pseudonym

  Paľo Lipták
 • Životopis autora

  Paľo GEJDOŠ študoval na strojníckej priemyslovke, po jej absolvovaní pracoval r. 1940 – 50 ako elektrotechnik a neskôr kultúrny referent vo Svite,

  Paľo GEJDOŠ študoval na strojníckej priemyslovke, po jej absolvovaní pracoval r. 1940 – 50 ako elektrotechnik a neskôr kultúrny referent vo Svite, od 1950 pôsobil v Čs. št. filme v Bratislave najprv ako asistent, neskôr režisér i riaditeľ a napokon scenárista hraného filmu. Do literatúry vstúpil ako tzv. robotnícky autor zbierkou budovateľských básní Moja láska – mier (1951). Potom sa venoval dramatickej i prozaickej tvorbe a filmovej scenáristike. Autor dramatických prác Jabloň (1950), Mlyny (1952), Ovocie mieru (1953), Dva staré zvony (1960), Rybičky, ryby, veľryby (1962), poviedkových kníh V zemi smútku (1969) a V zrkadle mesta (1971). Ako tvorca filmových scenárov stvárnil spoločenské a historické témy, protifašistický odboj i povojnové budovanie: Pokorené rieky (1961), Hľadači svetla (1971), Srdce na lane (1973), Ohnivé križovatky (1974), Rozdelení (1976). Okrem toho bol autorom scenárov televíznych filmov i rozhlasovych hier (Zvony mojej dediny, Rozbitá amfóra a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • V zemi smútku (1969)
  • V zrkadle mesta (1971)

  Poézia

  • Moja láska – mier (1951)

  Dráma

  • Jabloň (1950)
  • Mlyny (1952)
  • Ovocie mieru (1953)
  • Dva staré zvony (1960)
  • Rybičky, ryby, veľryby (1962)

  Scenáristika

  • Rozbitá amfóra
  • Zvony mojej dediny
  • Pokorené rieky (1961, filmový scenár)
  • Hľadači svetla (1971, filmový scenár)
  • Srdce na lane (1973, filmový scenár)
  • Ohnivé križovatky (1974, filmový scenár)
  • Rozdelení (1976)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Pavol Gejdoš. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 318.

 

Obálka slniečka september 2013