Paľo Bohuš

Narodenie 24. 4. 1921 Báčsky Petrovec (Juhoslávia)
Úmrtie 22. 9. 1997 Nový Sad (Juhoslávia) • Životopis autora

  Paľo Bohuš (obč. m. Pavel Sabo) po maturite na gymnáziu v Báčskom Petrovci študoval r. 1941 – 44 medicínu na lekárskej fakulte v

  Paľo Bohuš (obč. m. Pavel Sabo) po maturite na gymnáziu v Báčskom Petrovci študoval r. 1941 – 44 medicínu na lekárskej fakulte v Segedíne, 1945 – 50 na Slov. univerzite v Bratislave. Po štúdiách pôsobil krátko ako lekár-ftizeológ vo Vyšných Hágoch, r. 1950 bol ako občan Juhoslávie obžalovaný z velezrady, odsúdený a väznený 5 rokov (Leopoldov, Ilava), kde ochorel na TBC. R. 1955 sa vrátil do Juhoslávie a pôsobil na viacerých miestach (Surdulica, Sokobanja, Nova Varoš a i.), od r. 1973 žil na dôchodku a venoval sa literárnej tvorbe v Báčskom Petrovci. Po básnickom debute Život a brázdy (1943) sa v nepriazni osudu na dlhé roky odmlčal. Autor zbierok Predsa koľaj (1971), Hviezdne proso (1972), Časom dôjdeme (1974) a i. Prierez jeho tvorby obsahuju výbery Na doživotie živí (1981) a Jesenná minca (1997). Časť diela bola preložená do srbského, rumunského a maďarského jazyka. Venoval sa aj literárnej kritike, esejistike (Eseje, 1993), memoárovej tvorbe a prekladateľskej činnosti.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

 • Monografie a štúdie o autorovi

  SVETLÍK, Adam: Literárne snemovania vojvodinských Slovákov. (hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 100. BOLDOCKÝ,
  SVETLÍK, Adam: Literárne snemovania vojvodinských Slovákov. (hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 100.

  BOLDOCKÝ, Samuel: Priestor a čas v našej tradičnej literatúre. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 220 – 224.

  BARTALSKÁ, Ľubica: BOHUŠ, Paľo. (Jubileá slovenských spisovateľov a dejateľov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 159.

  BALÁK, Štefan – BOHUŠ, Pavol Sabo: Aj básňou pozdravím svojich pra-pra-prapredkov. Slováci na Dolnej zemi oslavujú (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 23. 8. 1995, č. 17, s. 12.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013