Osvald Zahradník

Narodenie 16. 11. 1932 Veľký Bočkov (Ukrajina)
Úmrtie 16. 8. 2017 Bratislava • Životopis autora

  Osvald ZAHRADNÍK študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vo Svite sa vyučil za elektrotechnika (1951), po maturite študoval filozofiu a psychológiu na

  Osvald ZAHRADNÍK študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vo Svite sa vyučil za elektrotechnika (1951), po maturite študoval filozofiu a psychológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (promovaný r. 1957). R. 1957 – 61 pôsobil ako metodik a dramaturg koncertnej agentúry v Prahe, 1961 – 71 režisér Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici, 1971 – 73 veduci redaktor kultúrnej publicistiky Čs. rozhlasu, 1973 – 76 vedúci divadelného oddelenia Ministerstva kultúry, 1976 – 79 šéf činohry SND, 1979 – 87 vedúci ideovo-tvorivého odboru Zväzu slov. dramatických umelcov, 1987 – 90 jeho predseda, 1990 – 91 pracovník Slov. literárnej agentúry LITA v Bratislave, od 1991 dramatik v slobodnom povolaní. Do  literatúry vstupoval na začiatku 50. rokov, od 1967 začal písať rozhlasové a potom televízne hry. Autor rozhlasových hier Sviatosť naivity (1967), Návrat (1968), Šok (1969), Vidina (1970), Vražda vo Fermiho ústave, Portrét neznámej (obe 1971), Pavučina (1978), Spoločenská záruka (1980), Ruže pre riaditeľa (1982), Adaptačný stres, Veľký odstrel (obe 1984); Rehabilitácia (1991), Andante Soguos, Autostop (1993), Výsluch alebo Čestné slovo fízla, Letenka do Milána (obe 1996), Epitaf pre Filipa I., Objednávka; Cena za omyl (všetky 1998); spoluautor rozhlasového seriálu Králikovci. Po televíznych hrách Strecha úniku (1971) a Biely autobus (1972) debutoval divadelnou hrou Sólo pre bicie (hodiny), ktorá vyšla knižne (1973); ďalšie hry: Zurabaja alebo Epitaf pre živého (1973), Prekroč svoj tieň (1974), Sonatína pre páva (1976), Návraty (1977, ktorú inscenovali 1984 pod názvom Meno pre Michala), Omyl chirurga Moresiniho (1982), Prelúdium v mol, Čas do brieždenia (obe 1984), Post scriptum (1985), Polostrovy vianočné (1987), Prominenti na úrazovke (1989), Azyl (1994). Jeho hra Doletíme do Milána mala celosvetovú premiéru r. 2000 v Moskve. Napísal päťdielny televízny scenár 39 stupňov v tieni (1976, knižne 1977), televízne hry Passo doble pre infarkt (1981), Vymodelujem more (1984) a i. Výber z jeho diela vyšiel pod názvom Päť súčasných hier (1988). Jeho hry vyšli vo francúzskom a ruskom preklade, pričom na ruskych divadelných scénach sa zaradil k najhranejším zahraničným autorom.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Doletíme do Milána (premiéra r. 2000 v Moskve)
  • Sólo pre bicie (hodiny) (divadelná hra vyšla knižne 1973)
  • Zurabaja alebo Epitaf pre živého (1973)
  • Prekroč svoj tieň (1974)
  • Sonatína pre páva (1976)
  • Návraty (1977, inscenácia 1984 pod názvom Meno pre Michala)
  • Omyl chirurga Moresiniho (1982)
  • Čas do brieždenia (1984)
  • Prelúdium v mol (1984)
  • Post scriptum (1985)
  • Polostrovy vianočné (1987)
  • Päť súčasných hier (1988, výber)
  • Prominenti na úrazovke (1989)
  • Azyl (1994)

  Scenáristika

  • Strecha úniku (1971, tv hra)
  • Biely autobus (1972, tv hra)
  • 39 stupňov v tieni (1976, 5-dielny tv scenár, knižne 1977)
  • Passo doble pre infarkt (1981, tv hra)
  • Vymodelujem more (1984, tv hra)

  Rozhlasová tvorba

  • Králikovci (spoluautor rozhlasového seriálu)
  • Sviatosť naivity (1967)
  • Návrat (1968)
  • Šok (1969)
  • Vidina (1970)
  • Portrét neznámej (1971)
  • Vražda vo Fermiho ústave (1971)
  • Pavučina (1978)
  • Spoločenská záruka (1980)
  • Ruže pre riaditeľa (1982)
  • Adaptačný stres (1984)
  • Veľký odstrel (1984)
  • Rehabilitácia (1991)
  • Andante Soguos (1993)
  • Autostop (1993)
  • Letenka do Milána (1996)
  • Výsluch alebo Čestné slovo fízla (1996)
  • Cena za omyl (1998)
  • Epitaf pre Filipa I. (1998)
  • Objednávka (1998)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAJDOVÁ, Ľuba – ZAHRADNÍK, Osvald: S emblémom Čechovovej čajky (Posledný rozhovor s dramatikom Osvaldom Zahradníkom). (Zo súkromného
  ŠAJDOVÁ, Ľuba – ZAHRADNÍK, Osvald: S emblémom Čechovovej čajky (Posledný rozhovor s dramatikom Osvaldom Zahradníkom). (Zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej, rozhovor z 22. 2. 2011.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 49 – 56.

  MISTRÍK, Miloš: Hodiny a roky pre Osvalda Zahradníka. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 128 – 130.

  POLÁK, Milan: Zomrel Osvald Zahradník. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 2.

  VRBICOVÁ, Eva – ZAHRADNÍK, Osvald: Sólo pre hĺbavého dramatika. (Hovoríme s Osvaldom Zahradníkom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 71 – 76.

  ŠAH: Osvald Zahradník – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Pribinov kríž II. triedy
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013