Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Prekladá do jazykov

  Rumunský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Rumunský jazyk
 • Životopis autora

  Ondrej ŠTEFANKO sa rarodil 18. marca 1949 v Temešváre, ale celý život – s výnimkou vysokoškolských
  Ondrej ŠTEFANKO sa rarodil 18. marca 1949 v Temešváre, ale celý život – s výnimkou vysokoškolských štúdií – strávil v Nadlaku, kde ukončil základnú školu a lýceum v slovenskom jazyku. Vyštudoval fyziku a chémiu, čo bolo jeho hlavným zamestnaním až do roku 1989. Aktívne sa zúčastnil hnutia proti komunistickej diktatúre a po páde komunizmu ho zvolili do rumunského parlamentu ako predstaviteľa Slovákov. Založil prvý nezávislý časopis rumunských Slovákov Naše snahy a bol niekoľko rokov na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Bol predsedom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, ktorá je v súčasnosti najúspešnejším slovenským vydavateľstvom mimo územia Slovenskej republiky. Stal sa predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska. Okrem toho bol Ondrej Štefanko šéfredaktorom spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie Dolnozemský Slovák a dvojjazyčného (rumunsko-slovenského) kvartálnika Dvojité zrkadlo/Oglinzi paralele. Bol členom Zväzu rumunských spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov a Obce slovenských spisovateľov. Zomrel 20. februára 2008 v Nadlaku.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  Pre deti a mládež

  • Desať strelených rozprávok (1986)
 • Charakteristika tvorby

  Doménou Štefankovej tvorby je orientácia na spoločenstvo rodných, na spoločnosť, spočiatku vyjadrovaná so sklonmi k pátosu a patetizmu,
  Doménou Štefankovej tvorby je orientácia na spoločenstvo rodných, na spoločnosť, spočiatku vyjadrovaná so sklonmi k pátosu a patetizmu, najmä v prvotine Stojím pred domom. Zreteľný posun vo vnímaní života predstavuje Štefankova druhá básnická zbierka Rozpaky. Už jej názov naznačuje, čím žije básnikova duša a o čom bude reč. Vidno, ako sa dve predstavy o básnikovi prelínajú a kolidujú. Predstava romantického búrliváka, ktorý veľkolepým gestom stotožňuje svoj život s poéziou a žije pre ľudí, v póze heroickej. A je tu obraz básnika moderného, všedného človeka, ktorý dobre pozná hranice a miery sveta, ktorý v sebe nechce za každú cenu nájsť výnimočného hrdinu, ale predovšetkým človeka, ako sú iní. A preto je údel tohto básnika spätý s jeho čisto ľudskými stránkami. Úporne sa prebíja k jadru vecí a svojej vlastnej výpovede a toto hľadanie často hatia ľudské slabosti, večery sa rýchlo menia na rána a veciam sa nie vždy chce odhaliť svoju podstatu. Vo vydaní Reptajúcej pokory sa nám dostáva do rúk zrelá zbierka, mužne vzdorovitá. Je zostavená z troch básnických zbierok, ktoré autor nemohol z mimoliterárnych príčin za posledných desať rokov vydať. V strede básnikovho záujmu je spoločenská prax, ktorá sa nám tentoraz javí v inom svetle. Stávame sa svedkami dvoch podôb Štefankovej básnickej osobnosti. Štefanko aj v týchto básňach zostáva spontánne výbušný, ibaže bez výraznejšej autocenzúry. Pozoruhodná je najmä estetika jeho básní. Básnikovej povahe zjavne vyhovovalo nepodrobovanie sa dobovej literárnej, ba ani spoločenskej a politickej konvencii. O autorskej bravúre Ondreja Štefanku sa môžeme presvedčiť najlepšie azda pri čítaní jeho knižky pre deti Desať strelených rozprávok, ktoré ho predstavujú ako majstrovského, nespútaného rozprávača. Register jeho nápadov v tejto knihe je naozaj bezhraničný, z textov cítiť, ako ho teší rozprávanie, výmysel, zabáva, poúča, estetizuje a neodpustí si ani poznámky na adresu sveta, ktorý má od rozprávok ďaleko. Ondrej Štefanko svojou tvorbou, literárnou tvorbou a aktívnou činnosťou v oblasti kultúry patrí medzi popredné a najvýznamnejšie osobnosti spomedzi Slovákov, žijúcich v zahraničí.
  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Zmysel otázok (1987 po rumunsky)
 • Literárna tvorba - preklad

  Z rumunčiny do slovenčiny: Joan Flora: Telesný svet (1983), Dumitru Radu Popescu: Modrý le v (1988, spolu s M. Resutíkom), Slavco Almajan:

  Z rumunčiny do slovenčiny:
  Joan Flora: Telesný svet (1983), Dumitru Radu Popescu: Modrý lev (1988, spolu s M. Resutíkom), Slavco Almajan: Otáčavý labyrint (1990)
  Zo slovenčiny do rumunčiny:
  Paľo Bohuš: Životom oprstienkovaní (1984), Víťazoslav Hronec: Verejná oceľ (1988), Vincent Šikula: Majstri (1983, spolu s F. Banescom), Anton Hykisch: Milujte kráľovnú (1991, spolu s F. Banescom)

  Ďalšie jeho preklady vyšli v antológiách a viac ako 120 autorov publikoval časopisecky.

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RESUTÍK, Milan: Odišiel Ondrej Štefanko (1949 – 2008). In: Knižná revu e, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 11. ANOCA, Dagmar Maria: Kronika. Cena za
  RESUTÍK, Milan: Odišiel Ondrej Štefanko (1949 – 2008). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 11.

  ANOCA, Dagmar Maria: Kronika. Cena za propagáciu rumunskej literatúry v zahraničí. In: RAK, roč. VI, 2001, č. 3, s. 69.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Kade prejde, tam zostanú hlboko vpečatené jeho znamenia – verše! Florin Banescu Zriekol sa všetkého a upísal sa literatúre.

  Kade prejde, tam zostanú hlboko vpečatené jeho znamenia – verše!

  Florin Banescu

  Zriekol sa všetkého a upísal sa literatúre. Nielen svojej, ale aj ostatných svojich druhov. A takto sa rad za radom stal krstným otcom nemalého počtu kníh a spisovateľov, prepisoval a upravoval kopy textov, hoci si to vôbec nechce pripisovať k dobru. Pokladal totiž, že nás nemožno brať do úvahy ako jednotlivcov, bez existencie zázemia. Bez kontextu.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Zväzu rumunských spisovateľov za preklad rumunského diela v zahraničí (Ion Mircea: Zalesnená pyramída; A. Baconsky: Mŕtvoly vo

  Cena Zväzu rumunských spisovateľov za preklad rumunského diela v zahraničí (Ion Mircea: Zalesnená pyramída; A. Baconsky: Mŕtvoly vo vzduchoprázdne a Sebastiánov koráb) (2001)

  Cena Zväzu rumunských spisovateľov za knihu Zjavenie Jána (1995)

  Cena Zväzu rumunských spisovateľov za knihu Rozpaky (1983)

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013