Ondrej Marušiak

Narodenie 14. 2. 1926 Hybe
Úmrtie 17. 9. 2008 Bratislava • Životopis autora

  Brat → Jozef Marušiak. Po absolvovaní kurzu na prípravu pracujúcich na vysoké školy a maturite v Trnave (1951) študoval na Filozofickej

  Brat → Jozef Marušiak. Po absolvovaní kurzu na prípravu pracujúcich na vysoké školy a maturite v Trnave (1951) študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, r. 1951 – 57 ruský jazyk a literatúru na Černyševského univerzite v Saratove a na Lomonosovovej univerzite v Moskve, 1963 – 66 absolvoval internú ašpirantúru v Akadémii spoločensých vied v Moskve. R. 1957 – 63 a 1966 – 70 bol redaktorom denníka Pravda, 1966 – 67 a 1969 – 70 jeho stálym spravodajcom v Moskve, 1971 – 73 vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, od 1973 Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Autor knihy reportáží Na ceste biele brezy (1977), práce Obzor za obzorom (1981), monografického diela Alexej Tolstoj a svet jeho tvorby (1984). V prekladateľskej činnosti dominovala osobnosť M. A. Šolochova, o čom svedčia preklady románu Osud človeka (1974), spisovateľových úvah o literatúre a iných statí (Človek a literatúra, 1974), kníha Osudy ľudské v diele M. Šolochova (1978); spoluautor širšie koncipovanej publikácie Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi (1987). Životné osudy A. I. Solženicyna priblížil v knižnej eseji Štvanec a útočník (2001). V recenziách a doslovoch k vydaniam jednotlivých diel a výberov obšírnejšie písal aj o iných ruských autoroch (M. Gorkij, V. Majakovskij, K. Paustovskij, I. Erenburg a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Človek a literatúra (1974)
  • Štvanec a útočník (2001)

  Literárna veda

  • Osudy ľudské v diele M. Šolochova (1978)
  • Obzor za obzorom (1981)
  • Alexej Tolstoj a svet jeho tvorby (1984)
  • Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi (1987, spoluautor)

  Publicistika

  • Na ceste biele brezy (1977)

  Prekladateľská činnosť

  • Šolochov, M. A.: Osud človeka (1974)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ondrej Marušiak – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 157. BEŇO, Ján: Poučenie zo Solženicyna. Ondrej
  ŠAH: Ondrej Marušiak – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 157.

  BEŇO, Ján: Poučenie zo Solženicyna. Ondrej Marušiak: Švanec a útočník (Život a dielo Alexandra Solženicyna – fratment). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 128 – 130.

  ŠAH: Ondrej Marušiak. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 158.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013