Ondrej Čiliak

Narodenie 1. 9. 1951 Nováky
Úmrtie 7. 5. 2012 Bojnice • Životopis autora

  Ondrej Čiliak sa narodil 1. septembra 1951 v Novákoch. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Prievidzi (maturoval r. 1970), nadstavbové

  Ondrej Čiliak sa narodil 1. septembra 1951 v Novákoch. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Prievidzi (maturoval r. 1970), nadstavbové štúdium knihovníctva r. 1970 – 72 v Martine, potom študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval ako metodik v Okr. knižnici a redaktor v Mestskom kultúrnom stredisku v Prievidzi, od r. 1990 sa venoval profesionálne novinárstvu. Po časopiseckých začiatkoch (Nové slovo, Smena, Slov. pohľady a i.) debutoval zbierkou básní Ústami spravodlivých (1973). Ďalšie zbierky básní Podhorské hladiny (1977), Čistá po dotyku (1980), Tváre v zrkadle (1981), Cesta do nežnosti (1981), Aréna (1986), Planetárium (1990), bibliofília Ostré ticho (1999), Dobrý vietor (2001) a Hudba zo stromov (2009). Je zostavovateľom publikácií o dejinách, pamiatkach a dejateľoch hornej Nitry. Zomrel 7. mája 2012 v Bojniciach.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Ústami spravodlivých (1973)
  • Podhorské hladiny (1977)
  • Čistá po dotyku (1980)
  • Cesta do nežnosti (1981)
  • Tváre v zrkadle (1981)
  • Aréna (1986)
  • Planetárium (1990)
  • Ostré ticho (1999)
  • Dobrý vietor (2001)
  • Hudba zo stromov (2009, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -lek-: Literárna jar Ondreja Čiliaka (Literárne súťaže). In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 15. RÉDEY,
  -lek-: Literárna jar Ondreja Čiliaka (Literárne súťaže). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 15.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XII.

  ŠAH: Ondrej Čiliak – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 158.

  ŠAH: Ondrej Čiliak.  (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 158.

  REISEL, Marián: Poézia s dvojitým dnom. In: Romboid, roč. XIII., 1978, č. 9, s. 61 (57 – 61)..
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013