• Stručne o autorovi

  Nora Baráthová po štúdiu na Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku a slovenčiny a dejepisu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J.
  Nora Baráthová po štúdiu na Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku a slovenčiny a dejepisu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1961 – 1967) pracovala  ako historička v Múzeu v Kežmarku. Pracovala tu vyše 40 rokov, v súčasnosti je na dôchodku.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Baráthovej literárna tvorba je spojená s rodným mestom a adresovaná prevažne mládeži. Knižne debutovala románom zo
  Baráthovej literárna tvorba je spojená s rodným mestom a adresovaná prevažne mládeži. Knižne debutovala románom zo študentského prostredia Ad revidendum, v ktorom sa pokúsila preniknúť do problémov dospievajúcej mládeže so zameraním na medzigeneračné vzťahy. Po dlhšej odmlke vydala historický román z čias protihabsburského rákociovského povstania Muž, ktorý kráčal za smrťou, ktorého voľným pokračovaním je historický román Aj zradcom sa odpúšťa. Históriou Kežmarku a jeho okolia sa inšpirovala aj v prózach Nepokojné mesto, Nad Kežmarkom vietor veje, ako aj v publicistických a odborných prácach Kežmarok, Kežmarský hrad, Kežmarok a jeho evanjelické umelecko-historické pamiatky, Svedkovia ťažkých dôb. Na pomedzí literatúry faktu a beletrie sa nachádza dielo Tak sme žili, v ktorom autorka prostredníctvom rozprávania o učňovských, vandrovníckych a majstrovských rokoch hlavného hrdinu podáva obraz remeselníckeho stavu a cechových zvyklostí v 18. storočí. Medzi povesťou a historickou poviedkou sa nachádzajú prozaické knihy Hviezdy nad Tatrami, Tri povesti o kežmarskom hradeNajstaršie kežmarské príbehy. Životopisný charakter má román o vzťahu Jána Chalupku a Babetty von Wielandovej Neľutujem, že som milovala a román Študent o študentských rokoch P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Dobové reálie prezentované v spomenutých dielach prezrádzajú erudovanosť autorky, stavba sujetu je však poznačená pre ňu typickým sklonom k šablónovitosti a melodramatizmu. Popri historickej tematike sa venuje aj spoločenskej próze zo študentského života – v dielach Najlepšia trieda, Plavovlasé hviezdy, Snívať zakázané pokračuje v rozvíjaní intencií debutu. Medzigeneračné problémy však opätovne nerieši dôrazom na psychologizáciu postáv, ale na fabulačne bohatý príbeh. V novele Päť dní pre náhodu sa síce pokúša o analytickú sondu do tzv. „lepšej“ rodiny v momente jej rozkladu, avšak aj v tomto diele je psychologická motivácia konfliktov oslabená.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Ad revidendum (1967)
  • Muž, ktorý kráčal za smrťou (1975)
  • Aj zradcom sa odpúšťa (1980)
  • Nepokojné mesto (1981)
  • Snívať zakázané (1981)
  • Najlepšia trieda (1983)
  • Nad Kežmarkom vietor veje (1990)
  • Plavovlasé hviezdy (1991)
  • Študent (1991)
  • Hviezdy nad Tatrami (1995)
  • Päť dní pre náhodu (1996)
  • Tak sme žili (1996)
  • Tri povesti o kežmarskom hrade (1997)
  • Tri vianočné príbehy (1997)
  • Neľutujem, že som milovala (1998)
  • Najstaršie kežmarské príbehy (2001)
  • Buď vôľa Tvoja... (2008, 1.vydanie)
  • Stretol som Ho (2014, 1.vydanie)
  • Meč a srdce (2015, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  Odborná literatúra

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  StTANISLAVOVÁ, Z.: Nora Baráthová. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie).

  StTANISLAVOVÁ, Z.: Nora Baráthová. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  VALCEROVÁ, A.: Nora Baráthová. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov 1998.

  FARKAŠOVÁ, Etela: O láske a hrdosti (Nora Baráthová: Neľutujem, že som milovala). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 5.

  BÁBIK, Ján – BARÁTHOVÁ, Nora: Na kežmarské príbehy treba niekoľko životov (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 3. 1998, č. 5, s. 12.

  ILLÉŠOVÁ, Z.: Literárne profily 2. Košice 1996, s. 4 – 5.

  STANISLAVOVÁ, Z.: Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež. Prešov 1995.

  ŠIKULA, B.: Atmosféra nie je všetko. In: Zlatý máj, 35, 1991, č. 3, s. 179 – 180.

  ŽEMBEROVÁ, V.: Aj zradcom sa odpúšťa. In: Slovenské pohľady, 1980, č. 10.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Andreja Kmeťa Cena Mesta Kežmarok Prémia Ceny Klubu nezávislých spisovateľov 2015 za historický román Meč a srdce
  Cena Andreja Kmeťa
  Cena Mesta Kežmarok

  Prémia Ceny Klubu nezávislých spisovateľov 2015 za historický román Meč a srdce
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013