Móric Mittelmann Dedinský

Narodenie 23. 9. 1914 Žbince
Úmrtie 6. 5. 1989 Bratislava • Životopis autora

  Vl. m. Móric Mittelmann. Študoval na gymnáziu v Michalovciach, kde r. 1933 maturoval, 1933 – 39 slavistiku a germanistiku na univerzitách

  Vl. m. Móric Mittelmann. Študoval na gymnáziu v Michalovciach, kde r. 1933 maturoval, 1933 – 39 slavistiku a germanistiku na univerzitách v Bratislave a v Prahe. Po štúdiách pracoval najprv vo vydavateľstve Sfinx v Prahe, od r. 1942 sa z rasových dôvodov skrýval na viacerých miestach v Čechách, v r. 1944 zatknutý a väznený v Čechách a v Nemecku, po r. 1945 žil v Prahe, od r. 1948 v Bratislave, kde bol najprv šéfredaktorom novín Práca, znova v r. 1949 – 53 väznený. Po občianskej rehabilitácii pôsobil ako úradník na Ministerstve výkupu, potom redaktor Čs. rozhlasu a vydavateľstva Tatran, od r. 1960 pracovník Ústavu slov. literatúry a od r. 1973 Umenovedného ústavu SAV v Bratislave, kde žil od r. 1979 na dôchodku. Po časopiseckých začiatkoch (DAV, Lúč, Slov. zvesti, Svojeť a i.) vydal zbierku básní Krivky (1936), ktorá vyšla v rozšírenom vydaní pod názvom Krivky a rovnobežky (1989). Po príchode do SAV sa venoval skúmaniu dejín a problematiky slov. a českého divadla, publicistickej a prekladateľskej činnosti. Samostatne vydal monografiu o českom divadelnom režisérovi Viktorovi Šulcovi (1984), výber príspevkov a kritík o literárnom dianí, najmä o slov. a českom divadle Pohľady z parteru (1987), Literárne svedectvá (1987). Básnické, prozaické, dramatické i odborné diela svetovej literatúry prekladal z nemčiny (H. Heine, T. Mann, J. W. Goethe, B. Brecht a i.) a z maďarčiny (S. Petőfi, E. Ady, K. Mikszath a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Krivky (1936)
  • Krivky a rovnobežky (1989, rozšírené vydanie)

  Odborná literatúra

  • Viktor Šulc (1984)

  Literárna veda

  • Literárne svedectvá (1987)
  • Pohľady z parteru (1987)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118. GAJDOŠ, Martin: V džungli spomienok (Móric
  ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

  GAJDOŠ, Martin: V džungli spomienok (Móric Mittlemann-Dedinský: Na chrbte tigra). In: Knižná revue, roč. XI, 13. 6. 2001, č. 12,  s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013