• Životopis autora

  R. 1966 – 69 študoval na gymnáziu vo francúzskom Dijone, 1968 na anglickej kráľovskej škole v Bournemouth, 1969 – 74 na Filozofickej fakulte UK v

  R. 1966 – 69 študoval na gymnáziu vo francúzskom Dijone, 1968 na anglickej kráľovskej škole v Bournemouth, 1969 – 74 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, postgraduálne v Paríži, Viedni, Madride a v Ženeve, absolvoval študijné pobyty v Paríži (1981) a v severoamerickom Fort Collins (1989). Pôsobil ako vedecký pracovník na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, r. 1990 – 94 bol zástupcom stáleho predstaviteľa pri OSN, 1994 spravodajcom misie OSN na okupovaných arabských teritóriách, 1994 – 96 generálnym tajomníkom Slov. komisie UNESCO pri Ministerstve zahraničných veci v Bratislave, potom radcom pre kultúru, školstvo, vedu a krajanov na slov. veľvyslanectve vo Washingtone, od r. 2000 znova generálny tajomník Slov. komisie pre UNESCO. Vo svojej tvorbe venoval pozornosť najmä osobnostiam Milana Rastislava Štefánika a Mórica Beňovského, o ktorých vydal knihy Potulný rytier národov (1994), Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika (1996), Madagaskarský denník: s kráľom zo Slovenska cez tri oceány (1997, obe s F. Kelem) a i. Napísal scenár k dokumentárnemu filmu o M. Beňovskom Kráľ kráľov bol zo Slovenska (1996) a pripravil ideový námet pre filmový dokument o diplomatovi Štefanovi Osuskom Spomienky nikdy nesklamú (1995). Je autorom viacerých knižných publikácií a štúdií z oblasti psychológie (Cesty k nadaniu, 1984; Talenty cez palubu?, 1989 a i.). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Literatúra faktu

  • Potulný rytier národov (1994)
  • Návraty do Polynézie (1996, s M. Musilom)
  • Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika (1996, spoluautor F. Kele)
  • Madagaskarský denník (1997, s M. Musilom)
  • Madagaskarský denník: s kráľom zo Slovenska cez tri oceány (1997, spoluautor F. Kele)

  Odborná literatúra

  • Cesty k nadaniu (1984)
  • Talenty cez palubu? (1989)

  Scenáristika

  • Spomienky nikdy nesklamú (1995)
  • Kráľ kráľov bol zo Slovenska (1996)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MUSIL, Miroslav: AD RECENZIA Ladislava Čúzyho knihy Miroslava Musila Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. In: Slovenské pohľady , roč. IV. +
  MUSIL, Miroslav: AD RECENZIA Ladislava Čúzyho knihy Miroslava Musila Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 306.

  APFEL, Viliam: Slovenský kráľ, ktorý prežil. Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 13.

  ČÚZY, Ladislav: Miroslav Musil: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 126 – 127.

  JURÍK, Ľuboš: Ďalší zabudnutý (a nepriznaný) Slovák. Miroslav Musil: Skutočný príbeh Mórica Beňovského. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 16.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Miroslav Musil – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 319.

  ŠAH: Miroslav Musil – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 318.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena E. E. Kischa za knihu Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského (2017)

 

Obálka slniečka september 2013