Miroslav Bartoš

Narodenie 18. 9. 1949 Ružomberok • Životopis autora

  Miroslav Bartoš v r. 1965 – 69 študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi, 1969 – 74 slovenčinu a

  Miroslav Bartoš v r. 1965 – 69 študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi, 1969 – 74 slovenčinu a výtvarnú výchovu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafarika v Prešove. Po štúdiách pôsobil r. 1974 – 77 ako redaktor Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, 1977 – 82 vedúci výtvarných zbierok Literárnomúzejného oddelenia Matice slov. v Martine, od 1982 prof. Strednej pedagogickej školy, dnes Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Interdisciplinárny tvorca, ktorý sa popri intenzívnej výtvarnej aktivite venuje aj básnickej tvorbe. Popri básňach publikovaných v literárnych časopisoch a zborníkoch vydal básnické zbierky V letokruhu (1976), S vami (1985), Kto ťa pohladí (2003) a Anna (2006). Autor esejí o zmysle života Obíď svoj deň (2007).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Ružomberský rodák Miroslav Bartoš...... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25
  Autor neuved.: Ružomberský rodák Miroslav Bartoš...... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. XI.

  HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 103.

  KOLÁRIKOVÁ, Katarína: Kvalita či kvantita? Miroslav Bartoš: Deň, aký ti patrí. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 12.

  Tatár, Jozef: Miroslva Bartoš: Radosť (keď mi dáš znamenie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 12, s. 131 – 134.

  BALÁŽ, Anton: Prišvinovská rosa života. Miroslav Bartoš: Obíď svoj deň (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 21. 5. 2008, č. 11, s. 5.

  VLNKA, Jaroslav: Keď staré dýcha novotou (Miroslav Bartoš: Kto ťa pohladí). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013