Miloš Ruppeldt

Narodenie 18. 9. 1922 Bratislava
Úmrtie 7. 9. 1967 Bratislava

Foto © Anton Šmotlák - 1962
Foto © Anton Šmotlák - 1962
 • Životopis autora

  Matka → Hana Ruppeldtová, sestra → Tatiana Ruppeldtová. Po maturite na gymnáziu v Bratislave (1941) študoval r. 1941 – 46 na Právnickej fakulte

  Matka → Hana Ruppeldtová, sestra → Tatiana Ruppeldtová. Po maturite na gymnáziu v Bratislave (1941) študoval r. 1941 – 46 na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Počas štúdií (1943) odišiel na študijný pobyt do Španielska, odtiaľ po krátkom čase emigroval do Londýna, od 1946 bol osobným tajomníkom V. Clementisa, 1948 – 49 vyslaneckým radcom v Paríži a v Štokholme, 1949 – 51 charge d’affaires v Indii. Na základe nespravodlivých obvinení ho r. 1951 zbavili funkcie, 1951 –53 pracoval ako sústružník v ČD Praha-Modřany, 1953 –56 organizačný pracovník Zväzu slov. výtvarníkov, 1956 – 67 zahraničopolitický redaktor časopisu Kultúrny život. V literárnej a publicistickej činosti zúročil svoje skúsenosti i zážitky z ciest a zahraničných pobytov.  Autor reportážnych prác India krajina dávnych múdrostí (1956), India na prelome (1958) a i. Prekladal autorov svetovej literárnej avantgardy (I. Erenburg, L. Aragon, J. P. Sartre, A. Moravia, A. Miller a i.), prozaické a dramatické diela z angloamerickej spisby (H. Stoweova, M. Twain, S. Lewis, A. J. Cronin, J. Steinbeck, E. Hemingway, A. Miller a i.) a zaslúžl sa o prvé uvedenie hry A. Millera v Európe (hra Po páde na Malej scéne SND v Bratislave, 1964). Do španielčiny preložil hru P. Zvona Tanec nad plačom (1958).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • India krajina dávnych múdrostí (1956)
  • India na prelome (1958)

  Odborná literatúra

  Prekladateľská činnosť

  • Tanec nad plačom (1958, do španielčiny)
  • Miller, A.: Po páde (1964, hra na Malej scéna SND v Bratislave)
 • Literárna tvorba - preklad

  Miller, A.: Po páde (1964, Malá scéna SND Bratislava)
  Zvon, P.: Tanec nad plačom (1958, do španielčiny)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  hd: Kniha: Románové osudy v rode Ruppeldtovcov (Miloš Ruppeldt: Medzi dvoma svetmi). In: Pravda , 12. 12. 2016.
  hd: Kniha: Románové osudy v rode Ruppeldtovcov (Miloš Ruppeldt: Medzi dvoma svetmi). In: Pravda, 12. 12. 2016.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/413480-kniha-romanove-osudy-v-rode-ruppeldtovcov/

  JURÍK, Ľuboš: Miloš Ruppeldt: Medzi dvoma svetmi. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 124 – 127.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013