Miloš Gontko

Narodenie 13. 10. 1897 Crivina (Rumunsko)
Úmrtie 26. 10. 1975 Zlaté Moravce • Životopis autora

  R. 1908 – 16 študoval na reálke v Kremnici a v Žiline, od 1917 na orientálnej akadémii v Budapešti, od 1918 na Českom vysokom učení technickom v Prahe (nedokončil). R. 1925 – 36

  R. 1908 – 16 študoval na reálke v Kremnici a v Žiline, od 1917 na orientálnej akadémii v Budapešti, od 1918 na Českom vysokom učení technickom v Prahe (nedokončil). R. 1925 – 36 bol úradníkom lesnej správy v Žitavanoch-Opatovciach nad Žitavou, 1936 – 40 v lesotechnickej kancelárii v Zlatých Moravciach, 1941 – 45 prekladateľ Slov. tlačovej kancelárie v Bratislave, 1945 – 48 úradník Veľkodistribučného podniku, 1948 – 58 Združených služieb v Zlatých Moravciach, kde od 1958 žil na dôchodku. Venoval sa dramatickej i prozaickej tvorbe. Autor divadelnej hry s dobrodružnými prvkami, s tematikou pytliactva na Orave Hora volá, v r. 1937 uviedlo SND v Bratislave v režii A. Bagara. Okrem toho písal rozhlasové hry a scénky komediálneho žánru, detektívne príbehy a v rkp. zanechal román s protivojnovou tematikou (1933 odmenený literárnou cenou).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Hora volá (1937, SND Bratislava, réžia A. Bagar)

 

Obálka slniečka september 2013