Milan Zemko

Narodenie 7. 7. 1944 Čierny Balog
Úmrtie 13. 9. 2013 Bratislava

Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Viac o osobnosti

  Milan Zemko – slovenský historik. Narodil sa 7. júla 1944 v Čiernom Balogu. Do roku 1989 pôsobil v literárnom mesačníku Slovenské pohľady. Od roku
  Milan Zemko – slovenský historik. Narodil sa 7. júla 1944 v Čiernom Balogu. Do roku 1989 pôsobil v literárnom mesačníku Slovenské pohľady. Od roku 1997 pracoval v Historickom ústave SAV.  Špecializoval sa na politické dejiny Slovenska a medzivojného Československa. V rokoch 1990 až 1992 bol podpredsedom Slovenskej národnej rady. V roku 1993 dostal Cenu SAV. Pôsobil ako riaditeľ odboru vnútornej politiky v Kancelárii prezidenta SR Michala Kováča. V rokoch 2001 – 2005 člen Predsedníctva SAV. Krátko vyučoval na UK. Vydával viac odborných publikácií, publikoval v novinách a časopisoch. Skonal vo veku 69 rokov 13. septembra 2013 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAMENEC, Ivan: Milan Zermko bol moderný slovenský intelektuál. (Štátne vyznamenia - prvé za prezidenta Andreja Kisku.) In: Sme , roč. 23, 14. 1. 2015, č.
  KAMENEC, Ivan: Milan Zermko bol moderný slovenský intelektuál. (Štátne vyznamenia - prvé za prezidenta Andreja Kisku.) In: Sme, roč. 23, 14. 1. 2015, č. 10, s. 2.
  http://www.sme.sk/c/7587984/varga-vilikovsky-zemko-prezident-kiska-udelil-svoje-prve-vyznamenania.html

  PACHEROVÁ, Sona – BALÁŽOVÁ, Daniela: Historik Zemko dostal štátne vyznamenanie in memoriam. Pravda, roč. XXV, 14. 1. 2015, č. 10, s. 3.

  ČELKOVÁ, Lýdia – ZEMKO, Milan: Tvoriví a činorodí (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 8.

  ČELKOVÁ, Lýdia – ZEMKO, Milan: Podnietiť záujem o vedu a jej osobnosti (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 3. 2002, č. 6, s. 8.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam – štátne vyznamenia prezidenta A. Kisku (2015)

 

Obálka slniečka september 2013