Milan Thomka Mitrovský

Narodenie 1. 7. 1875 Martin
Úmrtie 30. 10. 1943 Martin



 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Bratislave, v r. 1894 – 96 na Akadémii výtvarných umení v Prahe, r. 1896 – 98 v

  Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Bratislave, v r. 1894 – 96 na Akadémii výtvarných umení v Prahe, r. 1896 – 98 v Mníchove, r. 1898 – 1901 absolvoval študijný pobyt v Taliansku. Po štúdiách žil striedavo vo Viedni a v Martine, od r. 1914 len v Martine. Ako výtvarník vytvoril množstvo portrétov slov. spisovateľov (S. H. Vajanský, Š. Krčméry, J. Smrek, E. M. Šoltésová, V. Roy, A. Plávka a i.), umelcov a politikov. V poprevratovom období sa pod vplyvom styku s mladými literátmi začal intenzívnejšie venovať aj literárnej tvorbe. V Národných novinách a Slov. pohľadoch uverejňoval glosy a úvahy na rozličné témy. V r. 1923 – 28 vychádzali jeho Listy bratislavským felibrom. Súbežne písal autobiografické prózy, vydané pod názvom Pani Helène (1930). Z 30. rokov pochádzajú jeho aforistické zápisky o umení, z ktorých sa však zachoval iba zlomok, a rozsiahlejšia novela Intonácie jari. Z rukopisnej pozostalosti vyšiel výber z jeho diela pod názvom Viola d’amour (1970).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Intonácie jari
  • Pani Helène (1930)
  • Viola d’amour (1970, výber z diela)

  Esej

  • Listy bratislavským felibrom (časopisecky 1923 – 28)

  Odborná literatúra

  • Jiskry z pološera (1988, obrazová publikácia)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KRAJANOVÁ, Kristína: Múzy v temnosvite Milana Mitrovského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 38 – 51.

 

Obálka slniečka september 2013