• Životopis autora

  Milan ŠÚTOVEC v r. 1955 – 58 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine, 1959 – 64 slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte

  Milan ŠÚTOVEC v r. 1955 – 58 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine, 1959 – 64 slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1963 – 70 redaktor Slov. pohľadov, 1970 – 72 redaktor teoretickej literatúry vo vydavateľstve Tatran, od 1972 vedecký ašpirant v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave. Po 1989 poslanec Federálneho zhromaždenia, 1990 – 92 člen predsedníctva a predseda Snemovne národov v Prahe, 1993 – 96 vedúci kancelárie Nadácie K. Adenauera, od 1997 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave. Publikovať začal v Mladej tvorbe a v Slov. pohľadoch, neskôr v Romboide. Knižne debutoval zbierkou próz Tieňohry (1968), po ktorej vydal román Muži a zbrane (1975), na motívy ktorého napísal scenár pre film Súkromná vojna (1977). Literárnohistorický a teoretický výskum sústredil na problematiku naturizmu, najmä na dielo M. Figuli, D. Chrobáka a F. Švantnera, o ktorých napísal štúdie, vydané súborne v knihe Romány a mýty (1982). Výber kritík z r. 1967 – 82 vyšiel s autorským komentárom pod názvom Rekapitulácia nekapitulácie (1990), na ktorý nadväzuje výber z recenzentskej, esejistickej, kultúrnohistorickej a politickej publicistiky zo 60. až 90. rokov Zo šedej zóny (1999). Autor politických esejí Semióza ako politikum alebo Pomlčková vojna (1999), publikácie O epickom diele (1999), spoluautor publikácie Umenie v službách totality 1948 – 1956 (2001), knihy rozhovorov a statí Demokratické ovzdušie a politický smog (2002), práce Mýtus a dejiny v próze naturizmu (2005) a fejtónov Maslo na našich hlavách (2011).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Tieňohry (1968)
  • Muži a zbrane (1975)

  Esej

  Literárna veda

  Scenáristika

  • Súkromná vojna (1977, scenár k filmu)

  Publicistika

  • Zo šedej zóny (1999, výber)
  • Maslo na našich hlavách (2011)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Milan Šútovec – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 158. KENDRA, Milan: Medzi realitou a snom, dejinami
  ŠAH: Milan Šútovec – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 158.

  KENDRA, Milan: Medzi realitou a snom, dejinami a mýtom. Milan Šútovec: Mýtus a dejiny v próze naturizmu. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 8, s. 40 – 44.

  HOCHEL, Igor: Precízne interpretačné sondy (Milan Šútovec: Mýtus a dejiny v próze naturizmu). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 3.  2006, č. 6, s. 3.

  ŠAH: Milan Šútovec – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 158 – 159.

  GÁLIS, Vladislav: Sväté ostatky. Milan Šútovec: Demokratické ovzdušie a politický smog – Rozhovory a state 1989 – 2001. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII., 2003, č. 11 – 12, s. 92 – 93.

  ŠAH: Milan Šútovec – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 158.

  BÍLIK, René: Šútovec, Milan: O epickom diele. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 267 – 268.

  KUZMÍKOVÁ, Jana: Rozhovor s Milanom Šútovcom, bývalým prozaikom, literárnym kritikom, vedcom a politikom, nositeľom Výročnej ceny AOSS za rok 1999. (Komu načim, komu nie). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 7, s. 32 – 37.

  PETRAŠKO, Ľudovít: Ako občan aj vedec. Milan Šútovec: Zo šedej zóny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 118 – 119.

  BERACKOVÁ, Dáša: Mať čisté svedomie (Milan Šútovec: Zo šedej zóny). In: Knižná revue, roč. IX, 10. 11. 1999, č. 23, s. 5.

  ŠTRASSER, Ján – ŠÚTOVEC, Milan: Rozhovor s Milanom Šútovcom. In: RAK, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 6 – 20.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Osobitná cena VÚB za dielo Zo šedej zóny (1999)

 

Obálka slniečka september 2013