Milan Šimečka

Narodenie 6. 3. 1930 Nový Bohumín (Česko)
Úmrtie 24. 9. 1990 Praha (Česko) • Životopis autora

  Milan ŠIMEČKA , syn → Martin M. Šimečka. R. 1949 – 53 študoval ruštinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, od 1954

  Milan ŠIMEČKA, syn → Martin M. Šimečka. R. 1949 – 53 študoval ruštinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, od 1954 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od 1957 prednášal filozofiu na Vysokej škole múzických umení, po 1970 v čase normalizácie politicky prenasledovaný, pracoval vo viacerých robotníckych povolaniach, zapojil sa do disidentského hnutia, 1981 – 82 väznený. Po 1989 predseda Rady konzultantov prezidenta republiky V. Havla. Autor diel Sociálne utópie a utopisti (1963), Kríza utopizmu (1967). Od 1975 publikoval samizdaty a v zahraničí eseje, fejtóny a knihy, v ktorých analyzoval mechanizmus totalitných režimov a glosoval aktuálne politické dianie. Uverejnil politickú esej Obnovení pořádku (1979), esej Náš soudruh Winston Smith (1984), meditatívne fejtóny Kruhová obrana (samizdat 1985, 1992), denník o česko-slov. ceste k slobode Konec nehybnosti (1990), ďalej Dopisy o povaze skutečnosti (samizdat 1982), Světelná znameni (samizdat 1984, knižne 1991), Dopisy z vězeni (1999), kniha Veľký brat a Veľká sestra (s M. Kusým, 2000) sa viaže k r. 1979 ako výrečný dokument o intelektuálnom vývine slov. disidentov z radov bývalých komunistov. Posmrtne vyšla z pozostalosti aj jeho ďalšia kniha Společenství strachu a jiné eseje (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Obnovení pořádku (1979, esej)
  • Náš soudruh Winston Smith (1984, esej)
  • Společenství strachu a jiné eseje (2003)

  Literatúra faktu

  • Horúce témy. Slovensko v ringu (1991)
  • Veľký brat a Veľká sestra (2000, Spoločné dielo autorov: M. Kusý, M. Šimečka)

  Odborná literatúra

  • Sociálne utópie a utopisti (1963)
  • Kríza utopizmu (1967)
  • Dopisy o povaze skutečnosti (1982, samizdat 1982)
  • Světelná znameni (1984, samizdat 1984, knižne 1991)
  • Konec nehybnosti (1990)
  • Dopisy z vězeni (1999)

  Publicistika

  • Kruhová obrana (1985, fejtóny, samizdat 1985, 1992)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KUHNOVÁ, Daniela: Predstavujeme vydavateteľskú činnosť Nadácie Milana Šimečku. In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 8.

 

Obálka slniečka september 2013