Milan Resutík

Narodenie 22. 10. 1941 Uzovská Panica • Životopis autora

  Po absolvovaní gymnázia v Novom Meste nad Váhom študoval rumunčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Čs. rozhlase v Bratislave, r. 1990 – 92

  Po absolvovaní gymnázia v Novom Meste nad Váhom študoval rumunčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Čs. rozhlase v Bratislave, r. 1990 – 92 bol veľvyslancom ČSFR v Rumunsku, 1993 – 96 Slov. republiky v Rumunsku a v Moldavskej republike, 1998 – 2000 riaditeľom Literárneho informačného centra v Bratislave, je redaktorom a vydavateľom mesačníka i vydavateľstva Dilema. Prekladá z rumunčiny (D. R. Popescu, H. Lovinescu a i.), maďarčiny (Á. Göncz a i.) a češtiny (O. Pavel, J. Mahen a i.). Početné preklady, recenzie, úvahy a publicistické príspevky publikoval vo viacerých kulturno-spoločenských periodikách. 

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Milan Resutík – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 158. ŠAH: Milan Resutík – 65.
  ŠAH: Milan Resutík – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 158.

  ŠAH: Milan Resutík – 65. (Pripomímane si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 158 – 159.

  -r- – RESUTÍK, Milan: Predstavujeme vydavateľstvo DILEMA. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 3. 2002, č. 6, s. 8.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013