Mikuláš Lisický

Narodenie 9. 5. 1946 Trenčín
Úmrtie 5. 8. 2008 Bratislava • Životopis autora

  Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave, potom študoval na Prírodovedeckej fakulte UK (ukončil r. 1968), kde pôsobí ako

  Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave, potom študoval na Prírodovedeckej fakulte UK (ukončil r. 1968), kde pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre systematickej a ekologickej zoológie. Odborné znalosti z oblasti zoológie a ochrany prírody využil na spracovanie pútavých populárno-náučných kníh literatúry faktu, určených hlavne mladým čitateľom. Autor kníh Stretnutie v hlbinách (1974), Živá symetria (1980), Život v schránke (1990), viacerých učebníc a skrípt z odboru ekológie, ekosozológie a ochrany prírody. Z francúzštiny spoluprekladal veľkú encyklopédiu pre mládež Príroda (1973).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Stretnutie v hlbinách (1974)
  • Živá symetria (1980)
  • Život v schránke (1990)

  Prekladateľská činnosť

  • Príroda (1973, spoluprekladateľ)

 

Obálka slniečka september 2013