Michal Príbus

Narodenie 30. 9. 1912 Podolie nad Dudváhom
Úmrtie 17. 4. 1995 Bratislava • Životopis autora

  R. 1924 – 33 študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Trnave, r. 1934 – 35 na učiteľskom ústave v Leviciach, r. 1956 – 62 na Vysokej

  R. 1924 – 33 študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Trnave, r. 1934 – 35 na učiteľskom ústave v Leviciach, r. 1956 – 62 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. R. 1935 – 39 pôsobil ako učiteľ v Podolí nad Dudváhom, r. 1939 – 40 na slov. menšinovej škole v Rumunsku, r. 1940 – 41 riaditeľ ľudovej školy v Cígli, r. 1941 – 45 v Podhorí, r. 1945 – 47 učiteľ na meštianskej škole v Novom Meste nad Váhom, r. 1948 – 49 referent Povereníctva školstva, r. 1949 – 51 riaditeľ strednej školy, r. 1951 – 53 školský inšpektor v Piešťanoch, v r. 1953 – 76 postupne redaktor, dramaturg, šéfdramaturg, zástupca šéfredaktora Čs. rozhlasu v Bratislave. Literárnu činnosť začal ako prekladateľ rozprávok z angličtiny pre časopis Slniečko; vyšla mu adaptácia anglických rozprávok Trpaslíkov poklad (1948), vydal pôvodnú prózu zo života dedinských detí Šestka zo Starého Zámku (1963) a zostavil zbierku indiánskych rozprávok Kamenné kanoe (1967). Plodný autor dramatických prác a pôvodnych rozhlasových hier: napr. Mlyn pod horami (1964), Ostré svetlo (1965), Hromobitie (1966), Bezmenný (1972), Znovuzrodenie (1973), Zábava na rozkaz (1974), dramatizácii prózy slov. i cudzích autorov (J. Kalinčiak, M. Rázus, Jégé, R. Jašík, O. Wilde, V. Aksionov, A. P. Čechov, V. Tendriakov a i.), desiatok rozhlasových dramatizácií nedeľných roprávok (Vintalko, Lomidrevo, Tri holúbky, Zlatý kľúčik, Luskáčik a i.), okrem toho pisal aj literárne a reportážne rozhlasové pásma (Diadém, 1984), scénky a črty pre deti. Prekladal beletriu a literatúru pre deti a mládež z ruštiny (K. Čukovskij, I. Goff, M. Gorkij, N. N. Ljaško, G. M. Markov, O. Markova, F. I. Panfjorov, V. A. Zakrutkin a i.), z nemčiny (L. Kohl-Larsen, R. Klausová, E. Bergnerová,  W. Quednau) a z angličtiny. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Mlyn pod horami (1964)
  • Ostré svetlo (1965)
  • Hromobitie (1966)
  • Bezmenný (1972)
  • Znovuzrodenie (1973)
  • Zábava na rozkaz (1974)

  Pre deti a mládež

  • Trpaslíkov poklad (1948)
  • Šestka zo Starého Zámku (1963)

  Rozhlasová tvorba

  • Diadém (1984)

  Editorská činnosť

  • Kamenné kanoe (1967)

 

Obálka slniečka september 2013