Michal Molnár

Narodenie 4. 11. 1930 Veľká Čengava (Ukrajina)
Úmrtie 27. 10. 2006 Bratislava • Životopis autora

  R. 1949 zmaturoval na gymnáziu v Bíline (Česko), 1950 – 55 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil ako vedecký asistent v

  R. 1949 zmaturoval na gymnáziu v Bíline (Česko), 1950 – 55 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil ako vedecký asistent v Čs.-sovietskom inštitúte SAV v Bratislave, r. 1956 – 60 bol ašpirantom na Filologickej fakulte Kyjevskej št. univerzity T. Ševčenka, 1960 – 63 vedúcim oddelenia Čs.-sovietskeho inštitútu SAV, od 1964 pracoval v Ústave svetovej literatúry SAV, od 1973 v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Vo svojej vedeckej činnosti sa venoval skúmaniu ukrajinsko-slov. a ukrajinsko-českých literárnych a kultúrnych vzťahov v 19. stor. V prvých prácach sa zaoberal tvorbou ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka, neskôr prešiel k širším otázkam vzťahov a recepcie ukrajinskej literatúry na Slovensku i v Čechách. Diela: Taras Ševčenko u Čechov a Slovákov (1961), Slováci a Ukrajinci (1965), K slovensko-ukrajinským literárnym vzťahom do roku 1945 (1970), Stretnutie kultúr (1980) a i. Zostavil viacero zborníkov a antológií, odborné i popularizačné články publikoval v slov., českej, ukrajinskej a ruskej periodickej tlači.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Taras Ševčenko u Čechov a Slovákov (1961)
  • Slováci a Ukrajinci (1965)
  • K slovensko-ukrajinským literárnym vzťahom do roku 1945 (1970)
  • Stretnutie kultúr (1980)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Michal Molnár – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 159.

 

Obálka slniečka september 2013