Michal Kocák

Narodenie 27. 9. 1934 Michalovce-Močarany • Životopis autora

  R. 1945 – 53 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1953 – 57 slov. jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. R. 1957 – 60 pôsobil ako prof. na Priemyselnej

  R. 1945 – 53 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1953 – 57 slov. jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. R. 1957 – 60 pôsobil ako prof. na Priemyselnej škole strojníckej v Novom Meste nad Váhom, 1960 – 63 odborný asistent na Pedagogickom inštitúte, 1963 – 97 vedecký pracovník Matice slov. v Martine, kde od r. 1997 žije na dôchodku. Ako literárny historik sa venoval výskumu života a diela viacerých osobností slov. kultúry a literatúry spätých najmä s Maticou slov. V tomto smere sa osobitne zameral na postavu J. Škultétyho, o ktorom napísal dokumentárnu prácu Jozef Škultéty (1983), na vydanie pripravil jeho Dejiny slovenskej literatúry (1968), Listy Jozefa Škultétyho 1 – 2 (1982 – 83) a 3 zv. jeho Diela (1. Próza, 1984; 2. Z dejín slovenskej literatúry, 1985; 3. O realizme, 1987). V ďalšej editorskej práci tlačou vydal Cambelovu knihu Zlomená duša (1972),  Kuchtovo Dielo (1982), Štechovej súbor Myšlienky o ľuďoch a veciach (1984), Listy Ľudmily Podjavorinskej 1 – 2 (1988 – 89), Podjavorinskej básnický triptych Labutia pieseň (1993) a Podhradského básnickú skladbu Holuby a Šulek (1996). Čiastkové štúdie a pramene publikoval najmä v zborníku Literárny archív, zostavil viacero zborníkov z konferencií organizovaných Maticou slovenskou.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Jozef Škultéty (1983)

  Editorská činnosť

  • Dejiny slovenskej literatúry (1968, autor J. Škultéty)
  • Zlomená duša (1972, prozaické dielo Sama Cambela)
  • Listy Jozefa Škultétyho 1 – 2 (1982, 1983)
  • Samo Kuchta. Dielo (1982)
  • Jozef Škultéty. Dielo (1984, 1. Próza, 1984; 2. Z dejín slovenskej literatúry, 1985; 3. O realizme, 1987)
  • Mária Štechová. Myšlienky o ľuďoch a veciach (1984)
  • Listy Ľudmily Podjavorinskej 1 – 2 (1988, 1989)
  • Labutia pieseň (1993, poézia Ľ. Podjavorinskej)
  • Holuby a Šulek (1996, dráma J. Podhradského)

 

Obálka slniečka september 2013