Michal Hrivnák

Narodenie 2. 10. 1936 Slovenský Komplóš (Maďarsko) • Životopis autora

  Po maturite na slov. gymnáziu v Békešskej Čabe absolvoval r. 1958 Vysoku školu pedagogickú v Segedíne. Pôsobil ako učiteľ, zástupca

  Po maturite na slov. gymnáziu v Békešskej Čabe absolvoval r. 1958 Vysoku školu pedagogickú v Segedíne. Pôsobil ako učiteľ, zástupca riaditeľa žiackeho domova v Novom Meste pod Šiatrom, referent Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, redaktor Ľudových novín v Budapešti, bol predsedom Únie slov. spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí. Po antológiách Výhonky (1978) a Pramene (1981), kde publikoval spolu s ďalšími slov. prozaikmi žijúcimi v Maďarsku, sa v 80. rokoch predstavil samostatnými knihami próz V prúde času (1981), Tulipány (1986) a Nadišiel čas (1988). Vydal spomienkovú prácu László Sziklay – skutočnosť a legenda (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Výhonky (1978, antológia)
  • Pramene (1981, antológia)
  • V prúde času (1981)
  • Tulipány (1986)
  • Nadišiel čas (1988)

  Poézia

  • Cestou k slovám. Zborník Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku (1996)

  Literatúra faktu

  • László Sziklay – skutočnosť a legenda (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Michal Hrivnák – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 156 – 157.

 

Obálka slniečka september 2013