Michal Horecký

Narodenie 17. 9. 1949 Cheb (Česko)
Úmrtie 6. 10. 2018 Martin

Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka
 • Životopis autora

  Otec → Konštantín Horecký. R. 1964 – 68 študoval na strednej škole v Martine. R. 1968 – 69 pôsobil ako redaktor Života Turca,

  Otec → Konštantín Horecký. R. 1964 – 68 študoval na strednej škole v Martine. R. 1968 – 69 pôsobil ako redaktor Života Turca, Národných novín a Matičných zvestí v Martine, 1970 – 71 robotník na píle v Tachove, 1971 – 74 marketingový pracovník bratislavského vydavateľstva Obzor v Čechách, 1974 – 92 pracovník a 1992 – 93 riaditeľ podniku Slov. kniha, od r. 1993 riaditeľ spoločnosti Knižné centrum v Žiline. Sprvu sa venoval publicistike, neskôr ako prozaik rozvijal humoristický žáner slov. literatúry, čo dokumentujú zbierky anekdot, čŕt a vtipov Humor do vrecka alebo vtipy na každý deň (1983) a Humor pre všetkých alebo vtipy pre každého (1987). Po súbore Trampoty s láskou (1994), napísal ďalšie zbierky krátkych próz a vtipov z lekárskeho, vojenského, poľovníckeho a i. prostredia (Humor v bielom; Humor v zelenom; Keď prepuknú lovecké vášne, všetky 1994). Detskému čitateľovi venoval knihu deviatich rozprávok Veselé rozprávky (2010) a Ja už budem prváčik (2014).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Humor do vrecka alebo vtipy na každý deň (1983)
  • Humor pre všetkých alebo vtipy pre každého (1987)
  • Humor v bielom (1994)
  • Humor v zelenom (1994)
  • Keď prepuknú lovecké vášne (1994)
  • Trampoty s láskou (1994)

  Pre deti a mládež

  Iné

  • Wok – moderné, rýchle a úsporné varenie. (2001)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MIŠÁK, Peter: Ľútoriadky za Michalom Horeckým (17. 9. 1949 – 6. 10. 2018). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 133 – 134.
  MIŠÁK, Peter: Ľútoriadky za Michalom Horeckým (17. 9. 1949 – 6. 10. 2018). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 133 – 134.

  Autor neuved.: Michal Horecký (17. 9. 1949 Cheb, Česko – 6. 10. 2018 Martin, SR)
  * 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR

  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/
  * 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR

  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/
  * 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR

  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/
  https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/

  BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Nevtieravá výchova (Michal Hvorecký: Veselé rozprávky pre Betku, Kiku a iné deti). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 5.

  MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. 527 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2001. VÁLEK, Igor: Literárny lexikón Žilinského samosprávneho kraja. Žilina: Knižné centrum, 2009.
  http://www.spolokspisovatelov.sk/products/horecky-michal/

  BÍZIKOVÁ, Margita – HORECKÝ, Michal: Búrka v hrnci kyslého mlieka (Rozhovor s riaditeľom spoločnosti Knižné centrum Žilina Michalom Horeckým). In: Knižná revue, roč. IX, 10. 11. 1999, č. 23, s. 12.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013