Michal Harpáň

Narodenie 27. 10. 1944 Kysáč (Srbsko)

Foto Ondrej Meleg
Foto Ondrej Meleg
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu a potom juhoslovanské literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde od r. 1969 pôsobi ako asistent, neskôr doc., prof. a

  Študoval na gymnáziu a potom juhoslovanské literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde od r. 1969 pôsobi ako asistent, neskôr doc., prof. a vedúci katedry slov. jazyka a literatúry, zároveň prednáša slov. literatúru na filozofickej fakulte univerzity v Belehrade  a teóriu literatúry na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne. R. 1974 – 81 bol šéfredaktorom časopisu Nový život. Významný predstaviteľ modernej literárnej vedy, ktorý poukázal na hodnoty slov. dolnozemskej literatúry, v kritickej činnosti ovplyvňoval jej vývoj a nástup novej generácie. Kritiky a literárne recenzie o tejto problematike zhrnul do kníh Priestory imaginácie (1974) a Kritické komentáre (1978). Autor prác Poézia a poetika Michala Babinku (1980) a O Paľovi Bohušovi (1998), monografie Teória literatúry (1986) a i. Vo viacerých ďalších knižných prácach a štúdiách sleduje vývinový oblúk slov. vojvodinskej literatúry a chronológiu tohto vývinu. Sustreďuje sa aj na typologické otázky tvorby popredných osobností slov. dolnozemskej prózy. Autor kníh: Hlboké koľaje – antológia prózy juhoslovanských Slovákov (1988), Premeny rozprávania (1990), Zápas o identitu (2000), Texty a kontexty (2004), Literárne paradigmy (2004) a i. Zostavil niekoľko antólogií a výberov (Rodisko hmiel, P. Bohuš, J. Labáth, J. Kmeť a i.). Do srbčiny prekladá slov. prózu a literárnu vedu.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Rodisko hmiel. Antológia poézie básnikov slovenskej národnosti v Juhoslávii (1981)
  • Hlboké koľaje – antológia prózy juhoslovanských Slovákov (1988)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SOUČKOVÁ, Marta – HARPÁŇ, Michal: "Keď prekladám, chcem mať zážitok." In: Vertigo , 2017, č. 4, s. 30 – 31. FARKAŠOVÁ, Etela
  SOUČKOVÁ, Marta – HARPÁŇ, Michal: "Keď prekladám, chcem mať zážitok." In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 30 – 31.

  FARKAŠOVÁ, Etela – HARPÁŇ, Michal: Ideálna dvojdomosť neexistuje (Rozhovor s profesorom Michalom Harpáňom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 105 – 112.

  SVETLÍK, Adam: Literárne snemovania vojvodinských Slovákov. (hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 7 – 8, s. 100.

  ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slovenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 250 – 256.

  SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. , XXV, XXVIII.

  -ľs-: Chvályhodne ucelený pohľad (Michal Harpáň: Texty a kontexty. Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 3.

  FERUSOVÁ, Zuzana: (Staro)nové správy z Dolnej zeme. (Texty a kontexty. SLovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov. Recenzia). In: RAK, roč. X., 2005, č. 7, s. 50 – 52.

  MATEJOV, Radoslav: Teória s osvedčenými hodnotami (Michal Harpáň: Teória literatúry). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 5.

  MOYŠOVÁ, Stanislava: Hore a dole. Michal Harpáň: Zápas o identitu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 263 – 265.

  BALÁŽ, Anton – HARPÁN, Michal: Náš vklad do multikultúrnosti vojvodinskej literatúry. Rozhovor s literárnym vedcom a prekladateľom Michalom Harpáňom. In: Knižná revue, roč. XI, 5. 9. 2001, č. 7, s. 7.

  BARANOVÁ, Barbora: Menšinová verzus naša (Michal Harpáň: Zápas o identitu). (Tvorivosť literárneho výskumu). In: Knižná revue, roč. XI, 27. 6. 2001, č. 13,  s. 3.

  ŠAH: Pripomíname si. Michal Harpáň. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 159.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013