Michal Gáfrik

Narodenie 18. 8. 1931 Gregorova Vieska
Úmrtie 27. 2. 2015 Bratislava • Životopis autora

  Manželka → Gizela Gáfriková. R. 1945 – 50 študoval na gymnáziu v   Lučenci, 1950 – 55 slovenčinu a   literárnu vedu na Filozofickej

  Manželka → Gizela Gáfriková. R. 1945 – 50 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1950 – 55 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobí stále v Bratislave: od r. 1954 bol redaktorom Slov. vydavateľstva krásnej literatúry, r. 1955 – 73 interný ašpirant a vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, odkiaľ v období normalizácie musel odísť. Niekoľko mesiacov pracoval v Univ. knižnici, odkiaľ ho takisto prepustili, mal zákaz publikovať, ako aj pôsobiť v oblasti kultúry. Od r. 1974 pracoval v Ústave racionalizácie v stavebníctve (ako technicko-hospodársky pracovník), od leta 1979 na Mestskej správe Slov. štatistického úradu. R. 1990 sa vrátil na pôvodné pracovisko do SAV. Ako literárny historik a textológ sa sústreďuje na výskum slov. literatúry 20. stor., zvlášť Slov. moderny, pričom osobitnú pozornosť venuje dielu Ivana Kraska, Martina Rázusa a Janka Jesenského. Okrem časopisecky publikovaných vedeckých štúdií vydal monografické práce Poézia Slovenskej moderny (1965) a Próza Slovenskej moderny (1993), súbor štúdií Na pomedzí moderny (2001), monografiu Básnik Janko Jesenský (2006), dva zväzky Súborného diela Ivana Kraska (1966, 1993). Pre dlhodobý pracovný a existenčný postih „súborné“ vydanie ostalo však nedokončené. Autor samizdatovej publikácie Etická próza Martina Rázusa (1979), súboru štúdií Rázusovské návraty (1995) a 2-zv. monografie Martin Rázus – osobnosť a dielo (1998, 2000). Okrem toho pripravil výber z poézie Ľ. Podjavorinskej, Spisy J. Jesenského a jeho ľúbostnú korešpondenciu (Listy slečne Oľge), antológiu prózy slovenskej moderny Koniec lásky (2007). Výber z odborných a publicistických článkov tohto literárneho vedca vyšiel v r. 2010 pod názvom V spätnom zrkadle.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Koniec lásky (2007, antológia prózy Slovenskej moderny)

  Literárna veda

  • Poézia Slovenskej moderny (1965)
  • Súborného diela Ivana Kraska (1966, 1993)
  • Etická próza Martina Rázusa (1979)
  • Próza Slovenskej moderny (1993)
  • Rázusovské návraty (1995)
  • Martin Rázus – osobnosť a dielo (1998, 2000)
  • Na pomedzí moderny (2001)
  • Básnik Janko Jesenský (2006, 1.vydanie)
  • V spätnom zrkadle (2010)

  Editorská činnosť

  • Listy slečne Oľge (1970, ľúbostná korešpondencia J. Jesenského)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In:
  RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 304, 309.

  RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 304.

  NAVRÁTIL, Martin: Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 300.

  ŠEFRANKO, Martin: Nad rakvou Michala Gáfrika. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 10 – 11.

  MARKUŠ, Jozef: Za Michalom Gáfrikom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 136 –139.

  Michal Gáfrik '80. Z ohlasov (na jeho tvorbu); Základné životopisné a bibliografické údaje; Michal Gábrik verzus Karol Rosenbaum. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 25 – 33.

  MRÁZ, Peter: Michal Gáfrik: V spätnom zrkadle. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 3.

  VANOVIČ, Július: Správa o stave ducha (Na margo poslednej knihy Michala Gáfrika). (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 21 – 24.

  ZAJDEN, Michal: Gáfrikovo hľadanie mravnej, národnej a duchovnej identity Martina Rázusa. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 21 – 24.

  JURČO, Milan: List jubilantovi Michalovi Gáfrikovi. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 17 – 18.

  LIBA, Peter: Michal Gáfrik – hovorca pravdy. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 15 – 16.

  HOCHEL, Igor: Malé uvažovanie o Michalovi Gáfrikovi. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 13 – 14.

  ZAMBOR, Ján: Etika literárnohistorickej a textologickej práce. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 11 – 12.

  TKÁČIKOVÁ, Eva: Michalovi Fábrikovi k jeho jubileu. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 10 – 11.

  KADLEČÍK, Ivan: Človek sa skladá z ľudí. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 9.

  FÖLDVÁRI, Kornel: Semper idem. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 7 – 8.

  ŠVANTNER, Ján: Pocta Michalovi Gáfrikovi k životnému jubileu. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 5 – 6.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXV.

  MOYŠOVÁ, Stanka: Stále moderná moderna. Michal Gábrik: Na pomedzí moderny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 106 – 107.

  VLNKA, Jaroslav: Príspevok k syntéze (Michal Gáfrik: Na pomedzí moderny). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 2. 2002, č. 4, s. 3.

  KRŠÁKOVÁ, Dana: Gáfrik, Michal: Martin Rázus II. Osobnosť a dielo (1923 – 1937). (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 364 – 366.

  BOLDIŠOVÁ, Emília – GÁFRIK, Michal: Máme na čo nadväzovať. Hovoríme s literárnym vedcom a publicistom Michalom Gáfrikom. In: Knižná revue, roč. XI, 17. 10. 2001, č. 21, s. 12.

  GAJDOŠ, Martin: Návraty zavrhnutých pokračujúce (Michal Gáfrik: Martin Rázus I). In: Knižná revue, roč. IX, 20. 1. 1999, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013