Michal Eliáš

Narodenie 19. 9. 1934 Velčice
Úmrtie 2. 4. 2018 Martin • Životopis autora

  R. 1951 – 54 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1954 – 58 slovenčinu a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po

  R. 1951 – 54 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1954 – 58 slovenčinu a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 61 ako stredoškolský prof. v Komárne, 1961 – 65 odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre, od r. 1965 sa stal pracovníkom Matice slov. v Martine, kde zastával aj funkciu vedúceho Literárneho archívu a neskôr riaditeľa Pamätníka slov. literatúry. V literárnohistorickom bádaní sa sústreďuje na výskum staršej slov. literatúry, o ktorej publikoval pramenné štúdie a edície v odborných periodikách a zborníkoch, napr. o Slov. učenom tovarišstve, o rukopisnom zborníku poézie z r. 1821, fotosúbory slov. spisovateľov a národnych dejateľov a i. Samostatne vydal prácu Adam František Kollár (1968), súpis rkp. Slavica v Literárnom archíve Matice slovenskej (1968), dokumenty k minulosti Martina Martiniáda (1986) i k dejinám Matice slov. Národna svetlica (1988), spoluautor dejín Matice slov. (2003). Z rkp. pripravil na vydanie memoáre Jána Ignatyho Vojak v poli… (1972), antológiu slov. humoru a satiry Kratochvílne historky (1978), P. Benického Slovenské verše (1981), výber zo štúrovských rkp. Púť po otčine (1981), Listy Jána Francisciho 1 – 2 (1990 – 2004); zostavovateľ knihy Eliášovci z Velčíc (2003), autor monografie Velčice (2007) a publikácie Slávni Slováci (2010).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  • Vojak v poli… (1972)
  • Slávni Slováci (2010, 1.vydanie)
  • Z dejín Matíc slovanských národov (2010)

  Literárna veda

  • Adam František Kollár (1968)
  • Slavica v Literárnom archíve Matice slovenskej (1968)
  • Kratochvílne historky (1978, antológia)

  Editorská činnosť

  • Listy Jána Francisciho 1 – 2 (1990 – 2004)
  • Púť po otčine (1981, výber zo štúrovských rkp.)
  • Slovenské verše (1981, (P. Benického))
  • Eliášovci z Velčíc (2003, 1.vydanie)
  • Velčice (2007)
  • Z cestovných denníkov štúrovcov (2010)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PARENIČKA, Pavol: Spomienka na Michala Eliáša (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 137 – 139. HAJKO,
  PARENIČKA, Pavol: Spomienka na Michala Eliáša (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 137 – 139.

  HAJKO, Dalimír: Michal Eliáš: Stojedenásť známych Slovákov (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 116 – 118.

  -báb-: Michal Eliáš: Slávni Slováci. In: Knižná revue, roč. XX, 22. 12. 2010, č. 26, s. 11.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXX.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013