• Pseudonym

  M. Papín
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
  Ukrajinský jazyk
  Český jazyk
  Bulharský jazyk
 • Stručne o autorovi

  Po absolvovaní strednej školy v Humennom vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1965 –
  Po absolvovaní strednej školy v Humennom vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1965 – 1970). Po skončení štúdia pracoval ako redaktor Literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu (1970 – 1976), redaktor Slovenských pohľadov (1976 – 1988), potom pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave (1988 – 1991), šéfredaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave (1991 – 1993), redaktor vo vydavateľstve Nové mesto (1993 – 1994), tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1994 – 1998), od r. 1998 opäť redaktor vo vydavateľstve Nové mesto, v súčasnosti pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Záujem o básnickú tvorbu začal prejavovať už počas stredoškolského štúdia, keď sa zúčastňoval na redigovaní
  Záujem o básnickú tvorbu začal prejavovať už počas stredoškolského štúdia, keď sa zúčastňoval na redigovaní študentského časopisu Cesta mladých a almanachu Cesta mladých (1968), v ktorých uverejnil básnické prvotiny. Knižne debutoval zbierkou Poľná omša. Je to súbor poetických spomienok na detstvo, rodný kraj, rodičov vo svojráznom prostredí východoslovenskej dediny. Základom tejto Chudovej knižky sú epizódy a atmosféra dedinského života; autor zachytáva predovšetkým ich emocionálne vyznenie. V debute i v nasledujúcich zbierkach Bieliť plátno, Živá voda, ŠtvorlístokTiché svetlo sa Chuda prejavuje ako estetický a etický tradicionalista, opierajúci sa o koncept života založený na skrytých kresťanských zásadách dobra, lásky a úcty a životných hodnotách domova a rodiny. Vo svojom básnickom jadre je tvorcom morálnych kategórií na báze filozofie mravnej obrody človeka. Nasledujúci výber s doplnením nových básní Láska je dom bez zatvorených dverí a zbierka Jablko v dlani zviditeľňujú autorovu kresťanskú orientáciu. Pobyt v Rusku a stretnutie s ruskou literatúrou a umením ho inšpirovali k napísaniu súboru básní Biele noci. V celom  súbore dominuje „cestopisná“ reflexia, ktorú vyvodzoval z autentických stretnutí s krajinou Puškina, Dostojevského, Šiškina a Jesenina. Prierez autorovou tvorbou z obdobia od vydania zbierky Jablko v dlani predstavuje zbierka básní Som s tebou v slove. Básne v nej sú usporiadané do štyroch cyklov: Byť, zostať sám sebou, Stigmy času, Slovensko mojePod krížom stojím, ktoré predznamenávajú ich zameranie a signalizujú bohatosť a šírku námetov. Potvrdzujú tiež kontinuitu inšpiračných zdrojov i ustálenosť postojov básnika. Prekladá poéziu z ruštiny (N. Rubcov, M. J. Lermontov, J. Jevtušenko), ukrajinčiny, bulharčiny, macedónčiny a češtiny. Na vydanie pripravil verše z pozostalosti svojho krajina P. Horova a básne J. Silana, ku ktorým sa hlási aj ako básnik.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Poľná omša (1970)
  • Bieliť plátno (1976)
  • Biele noci (1977)
  • Živá voda (1978)
  • Štvorlístok (1985)
  • Tiché svetlo (1987)
  • Piesne z Važca (1990)
  • Láska je dom bez zatvorených dverí (1993)
  • Jablko v dlani (1998)
  • Som s tebou v slove (2011, 1.vydanie)

  Editorská činnosť

  • Asonancie (1976)
  • Leť, moja pieseň (1983)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ARTIMOVÁ, Zuzana: Verše, ktoré sú plné kresťanskej nádeje a radosti (Rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 133, 1. a 8. apríla 2018, č.
  ARTIMOVÁ, Zuzana: Verše, ktoré sú plné kresťanskej nádeje a radosti (Rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 133, 1. a 8. apríla 2018, č. 13/14, s. 8 – 9.

  -red-: Zablahoželali Michalovi Chudovi. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44 , s. 23.

  (Postoj): Michal Chuda: Zostať sám sebou. In: Postoj, 13. 11. 2017.
  https://www.postoj.sk/28303/michal-chuda-zostat-sam-sebou


  ŠAH: Michal Chuda – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 157 – 158.

  ZELINKA, Milan: Spomienka v bielom kvete (V. Šikula – R. Dobiáš – M. Chuda). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 296 – 297.

  -r-: Stretnutie s Michalom Chudom. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011, č. 9, s. 2.

  ŠAH: Michal Chuda – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 159.

  ANDRUŠKA, Peter: Od lásky k bolesti. Michal chuda: Jablko v dlani. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 141 – 142.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Fra Angelica za rok 2007 za prínos kresťanských hodnôt do umenia a pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice za zásluhy v službe Cirkvi a
  Cena Fra Angelica za rok 2007 za prínos kresťanských hodnôt do umenia a
  pápežské vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice za zásluhy v službe Cirkvi a rímskeho pontifika.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013