Michal Babinka

Narodenie 25. 8. 1927 Padina (Juhoslávia)
Úmrtie 4. 7. 1974 Sriemska Kamenica (Juhoslávia) • Pseudonym

  Stráňsky
 • Životopis autora

  Michal Babinka (pseud. Stráňsky ) v r. 1938 – 42 študoval na gymnáziach v Báčskom Petrovci a v Pančeve, 1942 – 48 na pedagogickej škole vo

  Michal Babinka (pseud. Stráňsky) v r. 1938 – 42 študoval na gymnáziach v Báčskom Petrovci a v Pančeve, 1942 – 48 na pedagogickej škole vo Vršci, 1952 – 54 srbochorvátčinu a ruštinu na Vysokej pedagogickej škole v Novom Sade. Po štúdiách bol učiteľom na viacerých miestach (Ostojičevo, Padina, Ilovec, Kysač), medzitým pôsobil ako redaktor a novinár v periodikách Dnevnik, Hlas ľudu, od r. 1963 v časopise Nový život v Novom Sade. Popredný reprezentant literatúry dolnozemských Slovákov. Autor meditatívnych básnických zbierkok Bezbožné letá (1960), Priestory (1961), Rozkoš nenávratov (1964), Pod krokom prsť (1967), Kôrnatenie navrelín (1970), Príchodzí sa nevracajú (1972), z ktorých na Slovensku vyšli výbery Bezbožné letá (1966) a Sviatok jazier (1999). Básne publikoval aj v srbských, rumunských a juhoslovanských antológiách. Autor veršovaných knižiek pre deti Na šarkanovom chvoste (1958), Abeceda skáče (1961), Sto úsmevov a jedna slza (1962), Cengáčik na dobré ráno (1968), Sladký výpredaj (1976), prózy Ako rástol Igorko (1970), Už aj letíme (1981) a i. Literárnokritické príspevky sústredil v knihe O  literatúre (1979). Prekladateľ do srbčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Bezbožné letá (1960)
  • Priestory (1961)
  • Rozkoš nenávratov (1964)
  • Pod krokom prsť (1967)
  • Kôrnatenie navrelín (1970)
  • Príchodzí sa nevracajú (1972)
  • Sviatok jazier (1999, výber poézie)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Na šarkanovom chvoste (1958)
  • Abeceda skáče (1961)
  • Sto úsmevov a jedna slza (1962)
  • Cengáčik na dobré ráno (1968)
  • Sladký výpredaj (1976)
  • Próza

   Ako rástol Igorko (1970)
  • Už aj letíme (1981)

  Literárna veda

  • O literatúre (1979)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SVETLÍK, Adam: Literárne snemovania vojvodinských Slovákov. (hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 100.

 

Obálka slniečka september 2013