• Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Talianský jazyk
 • Stručne o autorovi

  Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy (1959) študovala francúzštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
  Po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy (1959) študovala francúzštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1959 – 1965). Po štúdiu pôsobila ako redaktorka v denníku Smena (1965 – 1968), v r. 1968 – 1970 absolvovala študijný pobyt v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, potom redaktorka Revue svetovej literatúry (1971 – 1972), v r. 1973 v slobodnom povolaní. V r. 1974 – 1979 bola odbornou asistentkou na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UK, potom administratívnou pracovníčkou (1979 – 1982), potom vedecká ašpirantka na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty UK, v r. 1983 – 1986 v slobodnom povolaní. V r. 1987 – 1990 pracovala v oddelení prekladovej literatúry Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, v r. 1991 – 1992 bola kultúrna radkyňa na Veľvyslanectve ČSFR, v r. 1993 – 1996 Slovenskej republiky v Paríži. Od r. 1996 pôsobí v slobodnom povolaní. Žije v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Už počas štúdia na vysokej škole uverejňovala popri prekladoch z francúzštiny aj recenzie a rozhovory v novinách a časopisoch

  Už počas štúdia na vysokej škole uverejňovala popri prekladoch z francúzštiny aj recenzie a rozhovory v novinách a časopisoch (Smena, Kultúrny život, Mladá tvorba, Slovenské pohľady, Revue svetovej literatúry, Romboid a i.). Vyprofilovala sa na uznávanú prekladateľku umeleckej literatúry z francúzštiny (J. M. G. Le Clézio, M. Butor, A. France, F. Mauriac, D. Boulanger, G. Perec, J. Gracq, M. Durasová, A. Chedidová, L. Ganiayre, M. Susiniová, J. C. Grumberg, D. Rolinová, D. Sellanavová, D. de Rougemont a i.) a z taliančiny (T. di Lampedusa, L. Malerba, D. Buzzati, D. Dolci, L. Bigiaretti, I. Calvino a i.). V súčasnosti sa sústreďuje predovšetkým na preklady divadelných hier. Príkladom toho je vydanie siedmich slávnych hier M. Durasovej pod názvom Hry (2003). Ako zostavovateľka pridala do tento obsiahlej knihy aj niekoľko Durasovej esejí, kalendárium jej života a tvorby, výberovú bibliografiu, fotografickú prílohu a napísala zasvätenú štúdiu o búrlivom živote a inšpiratívnej tvorbe tejto francúzskej autorky. Nie je to inak ani vo výbere Koltèsových Hier (2006) a Claudelových Hier (2007). Preložila vyše tridsať knižne vydaných alebo v rozhlase, televízii či na divadelnej scéne uvedených titulov. Viaceré z nich boli ocenené prestížnymi cenami (Cena Jána Hollého, 1986, 2001, Prémia SLF, 1987, Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ, 1977, 1992, Cena vydavateľstva Smena, 1985, Chevalier des Arts et des Lettres. Rytier umenia a literatúry, Francúzska republika 1992). Popri preklade sa venuje aj kritickej reflexii umeleckého prekladu. Je autorkou kníh o Francúzsku (1989) a o Paríži (1989), ako aj doslovov k vlastným i cudzím prekladom.

  Posledná aktualizácia: 1. 1. 2008

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Michaela Jurovská – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 157 – 158. ŠAH: Michaela Jurovská
  ŠAH: Michaela Jurovská – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 157 – 158.

  ŠAH: Michaela Jurovská – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 158.
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

 • Ocenenia

  Cena Elsy Morante 2012 za prekladateľskú činnosť a šírenie talianskej kultúry, ako aj za preklad románu Gepard (Giuseppe Tomasi di Lampedusa) Prémia
  Cena Elsy Morante 2012 za prekladateľskú činnosť a šírenie talianskej kultúry, ako aj za preklad románu Gepard (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

  Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2007 za umelecký preklad

  Cena ministra kultúry SR za rok 2003

  Ocenenie francúzskeho ministerstva kultúry Rytierka Rádu umenia a literatúry

  Rytierka Rádu hviezdy súdržnosti s Talianskom

  Cena Jána Hollého za rok 2001 za umelecký preklad diela Denis de Rougemont: Západ a láska
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013