Matúš Kavec

Narodenie 23. 9. 1898 Rajec
Úmrtie 2. 6. 1980 Bratislava • Životopis autora

  R. 1910 – 16 študoval na piaristických gymnáziách v Prievidzi, Trenčíne a v Nitre. R. 1916 – 18 účastník prvej svetovej vojny, po jej

  R. 1910 – 16 študoval na piaristických gymnáziách v Prievidzi, Trenčíne a v Nitre. R. 1916 – 18 účastník prvej svetovej vojny, po jej skončení r. 1918 absolvoval notársky kurz v Martine, 1924 – 32 diaľkovo študoval na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1919 – 24 pôsobil ako notár vo Veľkom Rovnom, 1924 – 53 pracovník Ústavu robotníckeho nemocenského poistenia v Bratislave, 1953 – 54 mzdový účtovník v Žiline, 1954 – 58 vedúci technického kabinetu Agroprojektu v Bratislave, kde žil od r. 1958 na dôchodku. Predstaviteľ slov. medzivojnovej prózy psychologicko-sociálneho zamerania. Prvý okruh jeho tvorby reprezentujú romány inšpirované osudmi kysuckých a považských drotárov. Časopisecky uverejnil román Svetom, moje, svetom… (Ľudová politika 1926), na ktorý nadviazal kronikárskou prózou V rudých hmlách (1930) a románom Grapy (1936) o slov. drotároch. V druhom tematickom okruhu sa sústredil na mestské bratislavské prostredie. Autor románov Kuvik na plote (1935), Nezamestnaný (1935), Návrat na hole (1938, knižne vyšiel až r. 1946). V medzivojnovom období okrem knižne vydaných románov publikoval poviedky, novely i romány časopisecky. Po r. 1948 ho totalitný režim vyradil z literárneho života. Po nútenej odmlke sa až r. 1973 prihlásil autobiograficky štylizovanou prózou pre deti Svetlonos

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Svetom, moje, svetom… (1926, publikované v časopise Ľudová politika)
  • V rudých hmlách (1930)
  • Kuvik na plote (1935)
  • Nezamestnaný (1935)
  • Grapy (1936)
  • Návrat na hole (1938, knižne vyšiel až r. 1946)

  Pre deti a mládež

  • Svetlonos (1973)

 

Obálka slniečka september 2013