Matej Vojtáš

Narodenie 3. 10. 1904 Spišská Belá
Úmrtie 22. 5. 1968 Spišská Nová Ves • Pseudonym

  Spišák, Spišiak
 • Životopis autora

  Matej VOJTÁŠ v r. 1919 – 23 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Ako učiteľ a správca pôsobil na ľudových školách r. 1923 – 31 v Toporci, 1931 – 38 v

  Matej VOJTÁŠ v r. 1919 – 23 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Ako učiteľ a správca pôsobil na ľudových školách r. 1923 – 31 v Toporci, 1931 – 38 v Lieskovanoch a 1938 – 43 v Odoríne, 1943 – 45 osvetový referent na Ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave, 1945 – 46 učiteľ na meštianskej škole, 1946 – 55 osvetový inšpektor Okr. národného výboru, 1955 – 68 pracovník a riaditeľ Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi. Venoval sa regionálnej histórii Spiša, článkami s dejepisnou tematikou prispieval do časopisov Bojovník, Novosti a do regionálnej periodickej tlače (Spišské hlasy, Spišskonovoveský priekopník, Tatranské hlasy), autor vlastivednej monografickej práce Spišská Nová Ves (1957), amatérsky sa zaoberal aj archeológiou a maliarstvom. Udalosti z dejín sa pokúsil spracovať i beletristicky, včlenil sa do skupiny tvorcov slov. historickej prózy. Autor románu Tatárska pohroma (1943) a 2-zv. románu Kumánska krv (1947). Ďalšie jeho historické romány, zbierky čŕt a poviedok i dramatické pokusy ostali iba v rkp. (Pán Váhu a Tatier, 1937 – 43; Smrť Přemysla Otakara II., 1938; Matej Bašo, 1947; Kuruc či labanc?, 1948; Omodejovci, 1958; Hieronym Laski, sluha dvoch pánov; Krvavý meč; Rastislav).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hieronym Laksi, sluha dvoch pánov (rkp.)
  • Krvavý meč (rkp.)
  • Pán Váhu a Tatier (1937 – 43, v rkp.)
  • Rastislav (rkp.)
  • Smrť Přemysla Otakara II. (1938, rkp.)
  • Tatárska pohroma (1943)
  • Kumánska krv (1947)
  • Matej Bašo (1947, rkp.)
  • Kuruc či labanc? (1948, rkp.)
  • Omodejovci (1958, rkp.)

  Literatúra faktu

  • Spišská Nová Ves (1957)

 

Obálka slniečka september 2013