• Životopis autora

  Martina Grmanová sa narodila 9. septembra 1984 v Bratislave. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na FIF UK v Bratislave. Venuje sa
  Martina Grmanová sa narodila 9. septembra 1984 v Bratislave. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na FIF UK v Bratislave. Venuje sa literárnej recenzistike, jej odborné články a recenzie boli uverejnené v literárnych periodikách Let, Romboid, Glosolália, Knižná revue. Poéziu publikovala v časopisoch Romboid, RAK, Dotyky, Let, Krjela a v zahraničnom kultúrnom  magazíne Korene. Zúčastnila a umiestnila sa vo viacerých literárnych súťažiach (Krídla Ivana Laučíka, Literárny Zvolen, Literárne Šurany, Sen o Karpatoch, O dúhovú lampu Krajiny Zázračno a ďalšie...). V roku 2011 sa stala laureátkou Wolkrovej Polianky. Prózu pre deti publikovala v zborníku súťaže Cena dieťaťa – My nie sme žiadne céčka (2015). Píše texty a skladá piesne.
  Knižne debutovala v roku 2015 básnickou zbierkou Chiméra.
  Je zakladateľkou literárneho občianskeho združenia Poe3 (www.poe3.sk).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  DZÚR, Martin: Dávid a Goliáš. Mirka Ábelová: Básničky pre domáce paničky. Martina Grmanová: Chiméra. (Recenzie). In. Romboid,
  DZÚR, Martin: Dávid a Goliáš. Mirka Ábelová: Básničky pre domáce paničky. Martina Grmanová: Chiméra. (Recenzie). In. Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 – 6, s. 154 – 157.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Ivana Krasku za rok 2015 za básnickú zbierku Chiméra

  Laureátka Wolkrovej Polianky 2011
 • Ukážka z tvorby

  Vlčia tma   mesiac dorastá s každým zotmením ubúda zo mňa človeka pribúda vlka v tomto kamennom meste narážame do
  Vlčia tma
   
  mesiac dorastá
  s každým zotmením
  ubúda zo mňa človeka
  pribúda vlka
  v tomto kamennom meste
  narážame do divých pohľadov a tiel
  vychádzame za tmy
  hľadať, čo sme nevideli za svetla
  uniknúť zo svojej samoty
               do noci
   
   
  Návraty
   
  ako po skoku do prázdna
  neistota ťa uväzní
  roztrieštiš sa
  na tisíc kúskov
  v záchvevoch hviezd
  po zotmení
  z prachu povstane tvoja duša
  a vietor v nej
   
   
  V odrazoch
   
  v zrkadle za zrkadlom
  bdie smútok
                  vrastený do duše
   sen na jeden ľudský dych
                  ukrytý vo vetre
  na jazyku predtucha
  v prehltnutom tichu
  v nekonečných odrazoch
                  sa strácaš
   
   
  Zrelá
   
  krajina môjho tela
  zľahka zbrázdená
  naoko mĺkva
                        poddajná
   
   v zákutiach trhliny
  prach z ciest
  po ktorých kráčam
   
  nik nezasial
  nik nezožne
  pusto je
   
   
  Dvaja
   
  priestory medzi nami
                            rozľahlé
  pridlhé čakanie
  priveľký chlad
   
                            nás delí
   
  mlčíme si do očí
  úzko je dvom
  niet sa kam vrátiť
   
   
  Zmok
   
  som zmok
  nehľadaj moju podobu
  v čiernom perí
                         nosím nešťastie
  nenazeraj do studne
  spráchnivenej, vyschnutej
  nenájdeš ma
  na hladine neuvidíš moju tvár
  odraz v nej
  už dávno splynul so zemou
   
   
  Chiméra
   
  som obraz Doriana Graya
  bosá noha na črepine
  trpkosť rozpustená v ústach
   
  o hrany tvojich slov
                              sa trhám
   
  ne-svoja
  ne-tvoja
  len spolovice celá
                           žena
   
   
  Point Zero
   
  dni sú ihly pod nechtami
  dlhé
         bolestivé tušenia
  v nedospatých ranách
   
  v stupajach rozbité zrkadlá
  nazri
  unavená až na prah kostí
                 až na prach
   
   
  Requiem
   
  napíš si
  svoje malé requiem
  hlboko
  do zamrznutej černozeme
  a potom
  v duchu počítaj hviezdy
  nebo je tmavé
  a želania sa už
  dávno neplnia
   
   
  Na mieru
   
  ľanové povrazy
  škriabu obnažené
  čo zviažeš
  ostane zviazané
  čo rozviažeš
  stratíš naveky
   
  na chrbát kríž
  ušitý na vieru
  vstaň a nes!
  až do skonania sveta
   
   
   
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013