• Životopis autora

  Martin VLADIK v r. 1975 – 79 študoval na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach, 1979 – 83 na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v

  Martin VLADIK v r. 1975 – 79 študoval na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach, 1979 – 83 na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. R. 1983 – 84 podnikový právnik v JRD Spišská Belá, 1983 – 84 absolvoval základnú vojenskú službu, 1984 – 87 justičný čakateľ na Krajskom súde v Košiciach, 1987 – 90 odborný referent na Okr. národnom výbore, 1990 – 95 predseda senátu v Poprade, 1995 – 96 sudca Krajského súdu v Bratislave, od 1997 sudca Najvyššieho súdu Slov. republiky v Bratislave. Do literatúry vstupoval prostredníctvom literárnych prehliadok Wolkrova Polianka a Akademický Prešov. Publikovať začal v literárnej prílohe Nového slova. Vydal básnické zbierky Túžba (1993), Soví ľudia (1995), Vesmírna orchidea (1998), Štyridsať básní (2000), Psie časy (2003), Básnik sudca (2005). Príležitostne sa venuje aj prozaickej tvorbe, poviedky uverejňuje v Slov. pohľadoch.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAŤAPKA, Jozef: Zapálená fakľa. Martin Vladik: Čas poznania. (Recenzia). In: Literárny týždenník , roč. XXVI, 4. 9. 2013, č. 29 – 30, s. 14.
  HAŤAPKA, Jozef: Zapálená fakľa. Martin Vladik: Čas poznania. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 4. 9. 2013, č. 29 – 30, s. 14.

  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Martin Vladik – 55. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 320.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIV.

  PETRAŠKO, Ľudovít: Tajomne i priamočiaro. Martin Vladik: Biely Danaiel (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 7. 2008, č. 16 – 17, s. 5.

  JURČO, Ján: Básne o živote. Martin Vladík: Básnik sudca. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 120 – 121.

  VLNKA, Jaroslav: Zastavovanie chvíle (Martin Vladik: Psie časy). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 5.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013