• Životopis autora

  Martin Bútora sa narodil 7. 10. 1944 v Bratislave. Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1966 – 69 pracoval ako

  Martin Bútora sa narodil 7. 10. 1944 v Bratislave. Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1966 – 69 pracoval ako redaktor časopisov Echo, Reflex a Kultúrny život. V období normalizácie r. 1971 – 77 bol pracovníkom Výskumneho ústavu práce a sociálnych vecí, r. 1977 – 88 pôsobil ako terapeut a sociológ v Protialkoholickej poradni Ústavu národneho zdravia, potom účinkoval krátky čas v slobodnom povolaní. V r. 1989 – 90 bol členom Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu, r. 1990 – 92 poradcom prezidenta ČSFR V. Havla, potom prednášateľom na pražskej Karlovej univerzite a na Trnavskej univerzite, štipendistom americkej Princetonskej univerzity, spoluzakladal Inštitút pre verejné otázky, ktorého je čestným predsedom, v r. 1999 – 2003 veľvyslanec Slov. republiky v USA. V poaugustových časoch totality nemohol dlhý čas publikovať. Autor próz Ľahkým perom (1987); Skok a kuk – vydal spolu s prózou M. Žiaka Bojím sa mať strach (1990, samostatne v r. 2011); Posolené v Ázii (1990). Ako odborný pracovník v oblasti sociológie a protialkoholickej problematiky vydal práce Mne sa to nemože stať (1989) a Překročit svůj stín (1991). Spoluautor scenára filmu Skús ma objať (s M. Puobišom a režisérom M. Lutherom). Výber z publicistických a odborných textov z r. 1967 – 2004 sústredil v knihe Odklínanie (2004), okrem toho vydal publikáciu o občianskom združení na Slovensku po páde komunizmu Keď ľahostajnosť nie je odpoveď (2004), spoluautor kníh o parlamentných voľbách na Slovensku 2006, o holokauste a i. Autorove texty o kľúčových udalostiach a osobnostiach uplynulých dvadsiatich rokov vyšli pod názvom Druhý dych (2010) a spoluautor knihy o časti bývalého bratislavského Podhradia, ktorá bola zbúraná v šesťdesiatych rokoch 20. storočia Stratené mesto (2011, spolu s E. Nižňanský a kol.). Venuje sa aj prekladateľskej činnosti a publicistike.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Ľahkým perom (1987)
  • Bojím sa mať strach (1990)
  • Posolené v Ázii (1990)
  • Skok a kuk (2011, 1.vydanie)

  Esej

  Literatúra faktu

  • Keď ľahostajnosť nie je odpoveď (2004)

  Odborná literatúra

  Scenáristika

  • Skús ma objať (1967, s M. Puobišom a režisérom M. Lutherom)

  Editorská činnosť

  • Odkiaľ a Kam. 20 rokov samostatnosti
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  Svoradová, Veronika: Nakúkanie, ale nie povrchné. Martin Bútora: Skok a kuk. In: Tvorba , roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 2, s. 35 – 37. GÁLIS, Vladislav:
  Svoradová, Veronika: Nakúkanie, ale nie povrchné. Martin Bútora: Skok a kuk. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 2, s. 35 – 37.

  GÁLIS, Vladislav: Niečo by sa malo robiť. Martin Bútora: Odklínanie. (Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 7, s. 35 – 36.

  ŠAH: Pripomíname si. Martin Bútora. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 159.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Dominika Tatarku 2013 za publikáciu Odkiaľ a Kam. 20 rokov samostatnosti  – Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Miroslav Kollár.
  Cena Dominika Tatarku 2013 za publikáciu Odkiaľ a Kam. 20 rokov samostatnosti  – Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov, Zora Bútorová a Miroslav Kollár.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013