Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka

Foto © Peter Procházka

Obrázky kníh


Vampiriáda - 1998
Vampiriáda - 1998 • Životopis autora

  Maroš Bančej sa narodil 4. septembra 1960 v Michalovciach. V rokoch 1979 – 1984 študoval na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy

  Maroš Bančej sa narodil 4. septembra 1960 v Michalovciach. V rokoch 1979 – 1984 študoval na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v Bratislave ako murár-lešenár, v rokoch 1984 – 1985 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave káblov a izolantov, v rokoch 1986 – 1987 robotník a bezpečnostný technik v Slovnafte, v rokoch 1988 – 1989 učiteľ v Sládkovičove. V roku 1990 sa stal redaktorom, potom šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru Dotyky, kde pôsobil takmer desať rokov a mal výrazný podiel na jeho tematickej a obsahovej orientácii. V rokoch 1994 – 1997 vykonával aj funkciu šéfredaktora vydavateľstva ARS-LITERA, v rokoch 1993 – 1997 sa autorsky a moderátorsky podieľal na televíznej relácii 900 sekúnd o knihách. Od roku 1999 pracoval v Slovenskom rozhlase, neskôr ako šéfredaktor Rádia Devín – kultúrneho okruhu verejnoprávneho média. Z RTVS odišiel pracovať do Národného osvetového centra. Žije v Bratislave.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Výstrel z motyky (1990, spoločné dielo: M. Bančej, J. Litvák a J. Urban)
  • Príliš tesná koža (1995)
  • Vampiriáda (1998, 1.vydanie)
  • Kvet pre dušu (2008, 1.vydanie)
  • Opičí cirkus (2017, 1.vydanie)

  Esej

  • Maroš – Úlety a fakty (1997)

  Iné

 • Charakteristika tvorby

  Maroš Bančej začal prvé básne uverejňovať koncom sedemdesiatych rokov v dobových literárnych časopisoch, koncom osemdesiatych rokov najmä

  Maroš Bančej začal prvé básne uverejňovať koncom sedemdesiatych rokov v dobových literárnych časopisoch, koncom osemdesiatych rokov najmä v Literárnom týždenníku a Dotykoch a básnických antológiách (Načo sú nám rodičia, Moje najmilšie verše, Súradnice).  Jeho knižným debutom je „trojzbierka“ textov pop-music (spolu s J. Urbanom a J. Litvákom) Výstrel z motyky (s podtitulom Správa o prievane). Kniha bola pripravovaná na sklonku komunistického režimu, ale vyšla až tesne po jeho páde. Už fakt, že úvod do nej (pod názvom Milí čitatelia od 14 rokov) napísal Milan Lasica, ktorého autori zbierky označili za svojho „duchovného otca“, mal byť signálom zásadne iného, ironicko-recesného a aj najmenšieho náznaku akejkoľvek ideológie zbaveného prístupu k tvorbe – a rovnako aj, hoci nesformulovaným,  básnickým manifestom generácie, ktorá žije „len tak hogo-fógo“, generácie, ktorú, „vôbec nebaví / že máte o nás obavy / či skončíme či neskončíme / dobre“. „Práve týmito veršami (v básni Tak už sme došli) Bančej definuje túto spoločnú „správu o prievane“, do ktorej autorsky prispel 22 textami. Už ich názvy – Invalidné blues, Letecký deň neviniatok, Zatvor okno, vypadol nám Fero... (slovenský Ikaros), Zbor majiteľov chladničiek a iné – sú výrečným signálom obsahovo „nevážneho“ prístupu k témam, ktoré predchádzajúca normatívna kritika nepripúšťala alebo sa prinajmenšom stretli s jej ostrým odsúdením. Zbierku Výstrel z motyky, ktorej ďalším spoluautorom je J. Urban, možno vnímať aj ako prvý signál otvorenia priestoru pre nástup novej literárnej generácie. Nie náhodou práve Bančej a Urban po roku 1990 otvorili na stránkach Dotykov, časopisu pre mladú literatúru, priestor na konfrontáciu rozmanitých literárnych a estetických prúdov, individuálnych i skupinových autorských poetík. Bančej sám autorsky do Dotykov sústavne prispieval. Jeho samostatným knižným debutom je básnická zbierka Príliš tesná koža. Je záznamom životných okamihov, raz recesného, inokedy bolestivého „zvliekania príliš tesnej kože“, vlastného autorského ja, ktoré „hľadá kód / presný ako kus kovu / do pulzujúceho blata mozgu / kľúč husľový / zauzlený remienok (báseň Autorský subjekt počúva). Prvá časť zbierky Dnes večer vo vzduchu je napísaná voľným veršom, v jazyku niektorých básní autor využíva rôzne novotvary. V druhej časti Jam session pre pekné nohy prevláda jazyk erotiky, ktorý sa stáva prirodzenou súčasťou jazyka generácie 90. rokov (básne 32°C, Aplikovaná inkvizícia, Mačiatko EL, Cesta územím niekoho, Anémia erotiky a ďalšie). Práve básne s erotickými motívmi ukazujú zložitosť vzájomnej komunikácie tejto generácie, riziko erotického „obnaženia“, ktoré prináša do vzájomných vzťahov muža a ženy. Tretia časť zbierky Ilegálna vysielačka hlavy (s podtitulom Kodicil, úlety, komentáre, slová) je lyrickým pásmom esejisticky ladených básnických textov, členených podľa abecedy. Jeho druhá kniha Vampiriáda je kompozíciou prozaických a básnických textov inšpirovaných rôznymi démonologickými a hororovými textami M. Shelleyovej či B. Stokera a postavami ako A. Báthoryová (u Bančeja Betka Báthory) či Vlad Tepec (Vlad Impaler), ale aj psom baskervillským a slávnymi poviedkami A. E. Poa. Kniha je venovaná „všetkým deťom noci“ a je autorovým originálnym príspevkom do tohto poklesnutého, no literárne stále produktívneho a čitateľsky vďačného literárneho žánru. Z početných Bančejových esejistických, fejtónových a „úletových“ textov vznikla kniha Maroš – úlety a fakty. Okrem zaujímavého, často aj sebaironického pohľadu na vlastnú tvorbu prináša rovnako zaujímavý, odľahčený pohľad na situáciu v mladej slovenskej literatúre s jej adoráciou postmoderny, ale aj snahou o uchovanie trvalých hodnôt slovenskej literatúry 20. storočia.

  Anton Baláž

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAJDOVÁ, Ľuba: Školy básnické (rozhovor s Vojtechom Mihálikom, Vojtechom Kondrótom, Jozefom Urbanom a Marošom Bančejom). In:

  ŠAJDOVÁ, Ľuba: Školy básnické (rozhovor s Vojtechom Mihálikom, Vojtechom Kondrótom, Jozefom Urbanom a Marošom Bančejom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 89 – 99.

  Autor neuved.: Všestranný literát Maroš M. Bančej...  In: Literárny týždenník, roč.XXXI,
  12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra 4/2018, s. II.

  NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 82 – 83.


  ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2016. Maroš Bančej – próza. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 132.

  ŠAH: Maroš Bančej – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 160.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  ŠRANK, J.: Maroš M. Bančej. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  HARÁK, I.: Literatura našeho času. In: Dotyky, 1999, č. 5.

  MACSOVSZKY, P.: Zvliekanie (pri)starej kože. In: Romboid, 1996, č. 2.

  KAZIMÍR, Ľuboš – BANČEJ, Maroš: Maroš Bančej (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 14. 6. 1995, č. 10, s. 4.

  My sme tu pre ľudí (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 40.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Už po niekoľkých hodinách rozhovoru s ním som mal pocit, že zo všetkého najradšej sa zahráva. S okolím, náukami,

  Už po niekoľkých hodinách rozhovoru s ním som mal pocit, že zo všetkého najradšej sa zahráva. S okolím, náukami, ktoré sú zdanlivo historickým výpredajom zo zaprášených foliantov, s čitateľmi, s vlastným zdravím etc. Pre veľkú časť pozorovateľov pragmatik, ktorý si množstvom pseudonymov vytvára priestor pre publicistický a literárny supermarket.

  Pavol Filo

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Rád tvorím nové a nové veci. Od poézie som veľmi skoro prešiel k próze. A keďže mám občas platonický vzťah

  Rád tvorím nové a nové veci. Od poézie som veľmi skoro prešiel k próze. A keďže mám občas platonický vzťah k viazanému veršu, začali za mnou chodiť aj mladí hudobníci. Napísal som množstvo textov piesní, najradšej tvorím šansónové texty. Je to moja srdcová záležitosť, na tejto parkete som najviac doma, lebo ako básnik mám potrebu dostať tam poetický príbeh. Keď bolo autorské čítanie na Slovensku viac-menej v plienkach, nahovorili ma aj na to. Z introverta som sa teda „preškolil“ na extroverta a skončilo sa to tak, že napokon som k podobným literárnym programom písal scenáre.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Pocta Dominika Tatarku (1995)

  Pocta sv. Cyrila a Metoda (1997)

 • Ukážka z tvorby

    LETECKÝ DEŇ NEVINIATOK tak už viem lietať              už ma to naučili od steny k stene
   

  LETECKÝ DEŇ NEVINIATOK

  tak už viem lietať

               už ma to naučili

  od steny k stene

               tak ako netopiera

  tvárim sa husto

               tvrdo či zúčastnene

  zásadne nechodím

               iba sa ponevieram

  namiesto pitia

               požívam alkohol

  a tesnú kožu

               nahrádzajú stresy

  neutekám už pred sebou

               iba sa stratím kdesi

  nebavím sa už o práci

               radšej spomeniem

  bezva fleky

               nespal som s Dášou

  prosto

               spal som s niekým

  že vraj viem lietať

               čo ich to stálo potu

  veď sľúbili mi

               cestu na kraj sveta

  pre každý prípad

               neurčili kótu

  (letisko neprijíma)

               a tak v tom stále lietam

   

  SPRÁVA O PRIEVANE

  mám prievan vo vreckách

  v duši aj v hlave

  v skriniach aj v pocitoch

  skrátka v tom plávam

   

  škárami svedomia

  dovnútra práši

  prievan hrá ľudovky

  na prázdnej fľaši

   

  ťahá mi na nohy

  v teniskách blázna

  city mi netesnia

  izba je prázdna

   

  dievča sem nevlákam

  zbytočná snaha

  nedá sa milovať

  strašne tu ťahá

   

  sedím tu s prievanom

  kámoši kde ste

  každý si sedíte

  na teplom mieste

   

  intímko pekná kosť

  zamknutí zdnuka

  páchate nežnosti

  kým na mňa fúka

   

  tak nechám záclony

  nech si tu vlajú

  zhasnem a v prievane

  odletím na juh

   

  ODTRÚBENÉ

  Večer si odpínam

  Anjelské

  maxihusie krídla

  vešiam ich na balkón

  aby vypáchli

   

  Vietor sa motá

  lenivo

  s čistým zámerom

  zaliezť niekam

  kde ho ani

  predpoveď počasia

  nenájde

   

  Akváriá okien

  odlievajú zo svetla

  Nikto nesiahne

  do chladničky fantázie

   

  Pozapínaní exhibicionisti

  štrajkujú

   

  32°C

  Inferno

  Bože tých krásnych zadkov

  cítim sa krátko

  O hlavu kratší

  o úd

  Netuším

  akou noc splatím splátkou

  S kým vstanem ráno...

   

  (a koho zradím

  kým zaspieva kohút)

   

  ALLES NAHE WERDE FERN

  (Praha – hotel Velodrom)

   

  Sú ľudia

  ktorí myslia na život a

  na súmrak

  Napríklad taký Goethe

  Alebo na tvoj zadok

  napríklad taký ja a verím

  že aj Goethe

  Alebo na to

  ako v postoji lučištníka

  stojíš nahá na

  hotelovej posteli

  šarmantne rozkročená

  a

  bohvie prečo

  chýba ti šíp

   

  Sú ľudia

  ktorí myslia na súmrak

  a Goethe mi už dávnejšie

  povedal

  Všetko blízke sa vzďaľuje

   

  MAČIATKO EL

  Vstáva

  Oči s vankúšikmi

  po žihadlách

  neprežitej lásky

  Vlasy

  prečeše dlaňou

  Ústa

  v medovom

  Ách

  Mačací pohyb zdvíha

  minútovú ručičku

  do pozoru

  Hladí sa

  Nedohladená

  Tápavo

  skúša pobozkať

  pohár čaju

  Drôtiky nervov chvejú

  hladkým plátnom

  tela

  Popamäti

  kreslí seba samu

  štetôčkami

  minulej noci

  Tak rada by sa

  nechala objavovať...

   

  BETKA BÁTHORY

  Krv, to je tá zvláštna šťava...

                          Mefistoteles

  Madam, ja cítim vašu vášeň pre hru,

  to nič, že kožu vápno vybieli.

  Ukážte dlaň.

  Tá čiara

  smerom k žilám...

  Skončíme tuším

  spolu v posteli.

   

  Madam, som smutný, trúfalý a ničí.

  Len teoretik

  a vy viete svoje.

  A história myslí si, že zničí

  tie sado-maso

  večné nepokoje.

   

  Noc, madam, poznáte to,

  čierna ako vdova.

  Nejaký kamión sa práve štverá k lesu,

  a vaši podriadení vyrážajú znova...

  Len s pannami je problém.

  Tuším nie sú.

  Dovoľte, Betka, môžem takto priamo?

  Pozvať vás na drink,

  niekto splatí účet.

  Načo tá dýka?

  Moja krv je chorá.

  Slnko je kurva,

  tají svoje lúče.

   

  ... a doktor Jánsky iste vedel svoje.

   

  Tak ako vy a ja.

   

  Ó naše nepokoje...

   

  VLAD IMPALER

  22. září

                          Je po všem...

  Bram Stoker

  Nemám čo ľutovať...

  Lesy tak pekne šumia

  a v zrúcaninách pobiehajú krysy.

  Nemám čo ľutovať...

  Londýn bol pritesný

  a Stoker stále kričal:

  Čí si?!

  Tie telá boli síce čisté,

  nie ako u nás –

  pot a semeno.

  No tu mi aspoň prídu na meno.

  A som tu grófom –

  to sa ráta...

  Pamätám,

  kedysi,

  v sladučkých snoch som mátal

  bleduľky dychtivé

  vo všetkých farbách pleti.

  A čas, ten, medzi nami, nie je už to, čo letí.

  Iba tak lezie...

  Raz za sto-dvesto rokov

  pomrvím v truhle bokom.

  Nemám čo ľutovať...

  Viem, nenávisť,

  tá vo vás tvrdo klíči.

  V noci ste ničí

  a vaše údy mäknú ako sviečka.

  Tak pozvite ma.

  Privrite tuho viečka...

  Bude to spočiatku

  ťaživo

  chladno

  hmlisté.

   

  Nemám čo ľutovať...

   

  Vy spoznáte to isté.

   

  GOTIQUE

  Na tvári diabla nájdeš

  vlastný rozsudok...

                          W. Shakespeare

  Anjelik na veži odpľul si do ulíc,

  načuchral perie.

  Uchytil do spárov pár bielych holubíc,

  teraz ich žerie.

   

  Prechádzam ulicou, noc páchne po krvi,

  chvíľa je vratká.

  Gotické chrliče, priateľov pokrvných,

  po bruchu škrabkám.

   

  Len žiadne neóny, odporné zrkadlá,

  normálnych ľudí.

  Najkrajšia chvíľa je noc, čo ma prepadla,

  čas, keď sa budím.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013